Vejr

Endnu en vejrrekord slået - marts er den tørreste nogensinde målt

Der er blot faldet lidt over fire millimeter regn i løbet af marts.

Marts 2022 har for alvor skrevet sig ind i den danske vejrhistorie - med både flest antal solskinstimer og højeste lufttryk målt.

Men nu sætter marts trumf på, hvor ejendommelig måneden faktisk har været.

Det har længe set ud til, at marts ville blive blandt de tørreste udgaver, der overhovedet er registreret i dansk vejrhistorie.

Efter onsdagens vintervejr over dele af Danmark, hvor der faldt halvanden millimeter på landsplan, står det nu helt klart, at marts 2022 bliver den unikt mest tørre marts, der er registreret i Danmark.

Med blot 4,2 millimeter nedbør på landsplan siden 1. marts, har vi aldrig før observeret så tør en marts i Danmark.

De landsdækkende nedbørmålinger begyndte i 1874, så der er næsten 150 års data bag de knastørre tal.

Normalt kan vi forvente 46,4 millimeter nedbør i årets første forårsmåned, så den rekordlille nedbørmængde for marts i år svarer blot til ni procent af den normale nedbørmængde. Omvendt kan man sige, at vi fik 91 procent mindre nedbør end normalt i marts.

Mange dage med tørvejr - og lokalt næsten fem uger uden regn

Ud af månedens 31 dage har 24 af dem været fuldstændigt tørre i hele landet.

Kun 17. marts, hvor en front passerede Danmark med blodregn, og det seneste døgns vinterbyger har givet egentlige nedbørmængder på landsplan.

På landsplan oplevede vi to perioder på henholdsvis 12 og 11 dage i træk, hvor der ingen regn faldt i Danmark.

Lokalt har der været endnu længere perioder uden nedbør.

Den mest ekstreme tørvejrsperiode oplevede man på det nordlige Bornholm, hvor der var hele 33 døgn i træk uden nedbør. Det blev - konkret for Hammerodde - den fjerdelængste tørvejrsperiode, der er registreret i knap 150 år.

Sjette-tørreste kalendermåned overhovedet i historien

Den rekordtørre marts ender også som en af de tørreste kalendermåneder, der overhovedet er målt i dansk meteorologisk historie. De 4,2 millimeter sikrer marts 2022 en delt sjetteplads over tørreste måneder overhovedet - og den tørreste måned i Danmark i 30 år.

Den tørreste måned, der nogensinde har været i Danmark, oplevede vi for netop 30 år siden, da der i juni 1992 blot faldt én millimeter regn.