Vejr

Sådan kan den danske vinter se ud i slutningen af århundredet

I år 2100 kan vinterens middeltemperatur svare til den nuværende vintertemperatur i Belgien.

I denne uge har TV 2 VEJRET fokus på vinteren der forsvandt.

Faktisk er det ikke kun denne vinter, som er blevet væk. På grund af det varmere klima er den gode, gamle, danske vinter nemlig flyttet cirka 300 kilometer længere mod nord.

Middeltemperaturen for de tre vintermåneder er da også steget med 1,5 grad over de seneste 30 år.

Det har blandt andet fået den konsekvens, at vintrene er blevet vådere, men mindre hvide.

Men klimaet forandrer sig stadig med hastige skridt. Og det er noget, der fortsat vil påvirke vinteren herhjemme.

Vinteren kan bliver varmere, end marts er nu

Ved hjælp af klimamodeller kan vi få svar på, hvordan fremtidens klima kan blive. Dermed kan vi gøre os klar på de klimaændringer og udfordringer, der muligvis venter os i fremtiden.

Sådan en klimamodel har DMI på deres klimaatlas. Her er det muligt at undersøge de forventede ændringer i det danske klima for de næste knap 80 år.

I klimaatlasset kan der skelnes mellem en høj udledning af CO2 og en mellem udledning af CO2.

På baggrund af den nuværende klimapolitik på tværs af verdens lande, er mellemvarianten den mest sandsynlige CO2-udledning.

Med den for øje, viser klimaatlasset, at middeltemperaturen for den danske vinter kan være på omkring 3,7 grader i år 2100.

Det er varmere end den nuværende middeltemperatur for marts, der er på 3,3 grader eller det samme som den nuværende vintertemperatur i Belgien.

Ovenstående grafik viser, hvordan temperaturen for december, januar og februar forventes at udvikle sig frem til år 2100.

Her er det tydeligt, at fortsætter klimaet med at blive varmere, vil vores vintre også gøre det.

Dog skal det med, at klimatal er for en periode langt ude i fremtiden. Derfor er der store usikkerheder behæftet med tallene. Således kan vinteren blive alt fra 1 grad varmere til 2,5 grader varmere i forhold til nu.

Kan regne væk

Når temperaturen stiger, kan atmosfæren indeholde mere vand. Dermed er det uundgåeligt, at de varmere vintre også vil blive vådere.

Ifølge klimaatlasset kan vinteren med en mellem CO2-udledning blive omkring 12 procent vådere om 80 år i forhold til i dag.

Allerede nu falder der omkring 15 procent mere nedbør om vinteren end for 30 år siden. Så det vådere vinterklima kan i den grad allerede mærkes med blandt andet oversvømmede haver og marker.

Og det vil altså blot blive endnu mere mærkbart i fremtiden, hvor nedbøren i endnu højere grad vil komme som regn i stedet for sne.

Hvordan er din drømmevinter?

Vinteren er altså under hastig forandring, og vil fortsat være det i fremtiden.

Derfor må vi indstille os på, at en gennemsnitlig dansk vinter i et varmere klima vil blive mild og snefattig.

Men hvis du selv måtte bestemme, hvordan skulle din drømmevinter så se ud?

Afstemning

Hvis du skulle bestemme, hvordan ville vinteren så se ud?