Vejr

Den danske vinter er nu mere våd end hvid

I vintermånederne falder der omkring 15 procent mere nedbør end for 30 år siden - men sne er der mindre af.

Vinteren er blevet varmere, men i den grad også vådere.

Det er årets vinter et meget godt eksempel på, hvor marker og enge flere steder har stået under vand efter den næstvådeste februar siden 1874.

For mange leder det nok tankerne hen på vinteren for to år siden, der gav endnu større problemer.

Dengang blev vinteren endnu mere væk end i år, da efterårsvejret fortsatte igennem december, januar og februar, og gav den varmeste og næstvådeste vinter i dansk vejrhistorie.

Selvom vinteren 2019-2020 bød på store mængder nedbør, blev den alligevel den snefattigste vinter nogensinde.

Netop kombinationen af mere nedbør, men mindre sne, er noget, som vi skal vænne os til med varmere vintre.

50 procent mere nedbør

Siden slutningen af 1800-tallet er den danske vinter blevet vådere og vådere. Det er de sjaskvåde klimatal et tydeligt bevis på.

I grafen herunder er vist den totale nedbørsmængde for hver vinter siden 1874-75. Og det kan måske svagt tydes, at kurven i gennemsnit er stigende.

Er man i tvivl, kan vi tage et kig på de danske klimanormaler for nedbøren i perioden december til februar.

En klimanormal er et gennemsnit over en lang række meteorologiske parametre over en 30-årig periode. Og her bliver de vådere vintre tydelige.

I den gamle klimanormal, gældende for perioden 1961-1990, faldt der i gennemsnit 162,0 millimeter nedbør i løbet af de tre vintermåneder.

Over de seneste 30 år er det tal steget markant. Således lyder den totale nedbørsmængde for den danske vinter på 186,3 millimeter nedbør. Det er en stigning på omkring 15 procent.

Et kig endnu længere tilbage viser faktisk, at der i forhold til slutningen af 1800-tallet er kommet omkring 50 procent mere nedbør. Dog er der en usikkerhed i den første klimanormal, da den kun indeholder gennemsnitstal for en 26-årig periode.

De 9 vådeste vintre er i øvrigt kommet inden for de seneste 34 år.

Her befinder årets vinter sig på en niendeplads med 238,7 millimeter nedbør. Den vådeste vinter overhovedet, siden målingerne begyndte i 1874, er vinteren 2006-2007 med ekstreme 319,0 millimeter.

Mere nedbør, men mindre sne

Nu kunne man måske tro, at med mere nedbør vil der også være mulighed for mere sne.

Men da middeltemperaturen for den danske vinter er steget 1,5 grader over de seneste 30 år, er nedbøren blevet mere våd end hvid.

Faktisk har vi mistet lidt mere end en uge med regulært snedække. I et varmere klima vil vi derfor opleve, at vintrene langt oftere vil give problemer med oversvømmelser end store snedriver.