Vejr

Nu begynder de danske åer at give problemer

Mange steder begynder landets åer at gå over deres bredder.

Februar har budt på usædvanligt meget regn, og det begynder at sætte sine spor ude i landskabet.

På marker og enge står vandet mange steder i store søer, og åer og vandløb begynder at gå over deres bredder.

Problemet opstår, når der har været megen nedbør hen over længere tid, så jorden er blevet mættet med vand.

Når vandet ikke kan trænge ned i jorden, begynder det at løbe på overfladen.

I Danmark afvandes landjorden blandt andet af de store åer, og når jorden er mættet, stiger presset på åerne.

Gudenåen afvander for eksempel 10 procent af hele Jylland.

Bare en ekstra millimeter regn over Gudenåens opland svarer til 2,5 milliarder ekstra liter vand, der skal ud gennem åen. Omregnet til svømmebassiner er det vand nok til 1000 olympiske af slagsen.

Og Gudenåen er også et af de steder, hvor der er begyndt at stå vand op. Ved Svostrup Kro ved Silkeborg er ejerne ved at tage deres forholdsregler.

På nuværende tidspunkt står vandet langt op i haven, og ifølge kroejer Dragan Slijvic skal åen blot stige yderligere 20 centimeter, før den kommer op til selve krobygningen.

Også på Fyn viser Odense Å sig fra den mere lumske side. Billeder taget langs åen viser tydeligt, at åen mange steder er gået over sine bredder.

I Holstebro Kommune holder Teknik og Miljø nøje øje med vandstanden, og den er på niveauet "begyndende oversvømmelse".

Den støre mænge vand er kommet i forbindelse med en februar, som har budt på mere end dobbelt så meget nedbør som normalt. Faktisk står måneden til at blive den næstvådeste februar målt nogensinde.

De våde vintermåneder er en konsekvens af klimaforandringerne. På de sidste 30 år er februar blevet 32 procent vådere.