Vejr

Januar blev den syvende varmeste målt i Danmark

Måneden endte hele 2,5 grader varmere end normalt.

Vintervejret har i store træk været totalt fraværende i den netop forgangne januar. En måned, der nu skriver sig ind i den danske vejrhistorie som den syvende varmeste, der er målt.

De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark går tilbage til 1873, og de giver os dermed et overblik over næsten 150 års vejrforhold i Danmark.

Januar 2022 endte med en gennemsnitstemperatur på 4,1 grader, hvilket er markante 2,5 grader over den nye klimanormal, der refererer til gennemsnittet af vejret i Danmark i 30-års perioden fra 1991 til 2020.

I henhold til den, er den normale middeltemperatur i januar på 1,6 grader. Januar er i forvejen den måned, hvor der er observeret den største temperaturstigning i løbet af de sidste 30 år.

Den nu gamle klimanormal, der dækkede perioden 1961 til 1990, viste, at januar normalt bød på en middeltemperatur på 0,0 grader - altså mere end fire grader lavere end den netop overståede januar. Gennemsnittet for døgnets højeste og laveste temperatur i januar 2022 blev også betydeligt højere end normalt.

At det har været en varm januar ses også på antallet af frostdøgn, der er døgn, hvor der registreres frost i dele af landet. Det blev med 7,3 mod normalt 15,4 ikke engang halvdelen af det forventelige antal. Derudover fik vi ikke et eneste - ej heller lokalt - isdøgn, hvor temperaturen holder sig under frysepunktet døgnet rundt.

Måneden startede ekstremt varm

År 2022 blev indledt med nytårsvarme som ikke før er set i dansk vejrhistorie - og i mange andre europæiske lande blev nytåret også rekordvarmt.

Temperaturen steg i Sydjylland til 11,6 graders varme - blot 0,8 grader fra varmerekorden for januar i Danmark. Vi oplevede i samme periode nogle af de varmeste januarnætter, der er registreret i Danmark i målingernes historie.

Derudover oplevede vi fire dage i træk med temperaturer over 10 grader fra slutningen af december ind i januar - noget, der heller ikke før er observeret på denne tid af året.

Natten til 6. januar blev månedens laveste temperatur målt til minus 8,3 grader. Det er også en usædvanlig høj minimumtemperatur, og vi kan til sammenligning normalt forvente at måle minus 13,2 grader i løbet af januar måned.

Sluttede med storm og stormflod

Anden halvdel af januar bød på omskifteligt, men mildt vejr, med hyppige passager af ret kraftige lavtryk.

Både 17., 20. og 28. januar blev der målt stormende kuling ved en eller flere danske vejrstationer, mens vindstødene nåede stærk storm. Det gav høj vandstand i de danske farvande, men blev kun et forvarsel om den storm, der ramte Danmark 29.-30. januar.

Stormen, der fik navnet Malik, blev den første storm i Danmark i næsten to år - og den kraftigste i fem år. Dermed sluttede den rekordlange periode uden storm i Danmark, ligesom en også næsten to år lang periode uden vindstød af orkanstyrke blev brudt.

Den kraftige vind gav stormflod flere steder i de indre danske farvande 30. januar i kølvandet på Malik, hvor vandstanden flere steder nåede op til - eller lidt over - halvanden meter.

Tør og mere solrig end normalt

Typisk er meget milde vintermåneder præget af mange skyer og nedbør, men januar i år har været en undtagelse. Faktisk ender måneden både mere tør og mere solrig end normalt.

Det skyldes især, at vi i starten af måneden havde et højtryk tæt på Danmark, der sikrede os, at fronter med nedbør ikke passerede os med jævne mellemrum.

Selvom vi selvsagt ikke kender til februar måneds vejr endnu, så er det sikkert, at månedens første uge byder på mildt og blæsende vejr.