Vejr

Sådan fortsætter stormfloden

Stormen Malik er nu afløst af forhøjet vandstand og oversvømmelser.

Som konsekvens af stormen Malik har en stormflod nu fået sit faste greb i Danmark.

I skrivende stund resulterer det blandt andet i oversvømmede havneområder.

Hårdest ramt er Isefjorden og Roskilde Fjord. Her er vandstanden steget med mellem 1,4 og 1,7 meter.

Vandstanden forventes at være højest nu og hen over de næste timer.

Sådan topper vandstanden resten af søndagen

Vandstanden topper på forskellige tidspunkter, alt efter hvor man befinder sig.

Ved Roskilde har vandstanden netop toppet med knap 1,5 meter. Herefter er vandet på retur resten af dagen. På vejen ud af Roskilde Fjord giver vandet en top til Frederikssund mellem klokken 20 og 21.30 på omkring 1,4 meter over det normale.

I Odense Fjord får man også en ekstra top i aften, når vandet ruller tilbage. Det forventes at ske mellem klokken 20 og 22 på knap 1,3 meter over det normale.

I Aarhus Bugt topper vandstanden også mellem klokken 20 og 22 med mellem 1,1 og 1,2 meter.

Det sidste sted, der får en vandstandstop er i det Sydfynske Øhav. Her topper vandstanden omkring midnat med mellem 1,2 og 1,4 meter.

Det fulde overblik kan fås i kortet herunder.

Dermed er der fortsat risiko for oversvømmelser ved flere danske kyster og havneområder.