Meget alvorlig stormflod venter danskerne

Stormfloden kan nå et niveau, der minder om Bodils i 2013.

Den kraftigste storm i fire år raser over Danmark lørdag aften med vindstød af orkanstyrke flere steder.

Malik vil fortsætte resten af lørdag aften og natten til søndag, men den formentlig mest alvorlige konsekvens af stormen får vi dog først at mærke senere søndag.

Her truer en særdeles alvorlig stormflod kysterne langs Kattegat, som kan skabe oversvømmelser i beboelsesområder.

Vandstanden vil i første omgang nå et højdepunkt søndag formiddag langs kysterne ved det sydlige Kattegat, og her skal man forberede sig på et meget ekstremt niveau.

Vandstand kan nå kritiske niveauer

Baseret på prognoser fra forsvaret, DMI og gennemgang af historiske stormflodshændelser i denne del af de indre danske farvande er det sandsynligt, at vandstanden kan nå mellem 1,8 og 2,0 meter over normalen, når vandstanden er højest ved de hårdest ramte steder.

Især i fjordene ud til Kattegat - navnlig Odense Fjord og Isefjord - kan vandstanden nå meget kritiske niveauer.

Hvor høj vandstanden ender med at blive, afhænger i særdeleshed af vindstyrken, og små ændringer i den kan medføre betydelige ændringer i den endelige højde af vandspejlet.

I Øresund vil vandstanden stige op til nær halvanden meter, hvilket også er et meget højt niveau for dette farvandsområde.

I Roskilde Fjord vil vandstanden først kulminere ud på eftermiddagen - og kan nå et niveau mellem 1,7 og 1,9 meter over normalen.

Blandt de mest voldsomme stormfloder i Kattegat de seneste 200 år

Vandstande, der nærmer sig to meter i den nordlige del af de indre danske farvande, er meget usædvanlige.

Ved gennemgang af historiske vandstandsdata, der for visse kystbyer går op til over 200 år tilbage, får man et indtryk af, hvor usædvanlig stormfloden i forbindelse med Malik kan blive.

I Roskilde Fjord vil det kun være sjette gang siden siden 1806, at vandstanden kan nå to meter. Det skete senest under stormen Bodil, hvor vandstanden nåede 2,06 meter.

I Holbæk Fjord kan vandstanden måske nå to meter, hvilket også kun er sket få gange før. Når vandstanden over 2,1 meter, vil det være den højeste direkte målte.

I Odense kan vandstanden nå blandt de tre højeste vandstande, der er målt siden 1872 i byen, mens man ved Nordsjællands kyst kan opleve blandt de ti højeste vandstande i lidt over 200 år.

I København, hvor der er målinger over 300 år tilbage, når vandstanden også et meget højt niveau, der dog ikke når rekord.

Søndag morgen vil bølgerne i Kattegat være fem til syv meter høje, og kombineret med den ekstreme vandstand vil det give akut erosion langs kysterne, der kan give store ødelæggelser.

Det kan ikke understreges nok, at stormfloden vil være meget alvorlig. For Kattegat med fjorde som helhed - dermed også medregnet svenske kyststationer - vil det kun være 11. gang, at vandstanden kan nå to meter.

Søndag aften vil vandstanden fortsat være meget høj, og natten til mandag vil der komme en mindre stormflod i den sydlige del af de danske farvande fra Østersøen.