Vejr

Stormen Malik rammer Danmark i weekenden

Stormen kan blive den kraftigste i flere år og kan give stormflod flere steder.

For første gang i to år har en regulær storm kurs mod Danmark, og den rammer i weekenden.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Stormen har fået navnet Malik, og den vil sætte sit præg på vejret både lørdag og søndag, der vil byde på særdeles kraftig blæst.

Allerede lørdag formiddag tiltager vinden - først i den vestlige del af landet op til kulingstyrke, og fra middagstid kan der komme vindstød af storm flere steder.

Vinden tiltager yderligere lørdag eftermiddag, og ud på eftermiddagen kan middelvinden langs kysterne af Vestjylland og Nordjylland nå storm i middelvinden, mens vindstødene kan nå orkanstyrke.

Senere lørdag breder den kraftige vind sig til Kattegat-området, hvor der også kan komme regulær storm med vindstød af stærk storm til orkan - ned til Nordsjællands kyst.

Natten til søndag vil der også komme vindstød af stærk storm - måske endda orkan - til Bornholm.

I resten af landet vil der komme vindstød af stormstyrke. Helt frem til søndag morgen vil der være risiko for middelvind nær storm mod nord og øst, inden vinden langsomt aftager søndag.

Malik kan give stormflod, der giver oversvømmelser

Når vinden bliver så kraftig - og langvarig - så resulterer det i usædvanlige vandstandsforhold i vores farvande.

Vinden udøver et "træk" i vandet, og den påvirker derfor vandstanden i farvandene.

Natten til søndag og søndag formiddag vil vandstanden i Kattegat - med tilhørende fjorde - stige så meget, at vandet kan nå op over 1,6 meter over dagligvande, hvilket i høj grad kan betegnes som en stormflod.

Så høje niveauer vil give anledning til problemer ved mange kyststrækninger, og kombineret med op til seks-syv meter høje bølger i Kattegat kan der forekomme voldsom erosion langs kysterne med pålandsvind.

Både de præcise vind- og vandstandsforhold er fortsat forbundet med usikkerhed.

Hvis prognoserne, som de ser ud nu, holder stik, kan Malik blive den kraftigste storm i Danmark i fire eller fem år.