Vejr

Advarer inden voldsomt vejr: - Overvej alt, der kan væltes

Hvis prognoserne holder stik, kan den nynavngivne storm Malik blive den kraftigste i Danmark i fem år.

Fredagens rolige vejr virkeliggør i den grad udtrykket stilhed før stormen.

For lørdag rammer en regulær storm Danmark for første gang i knap to år.

Der kan vælte træer, trampoliner, campingvogne og hestetrailere

Andreas Nyholm, meteorolog på TV 2

Vindstødene kan ligefrem nå orkanstyrke, og fredag står derfor i forberedelsens tegn. Både i forhold til det voldsomme stormvejr – og de efterfølgende forhøjede vandstande, der truer søndag.

- I første omgang gælder det om at sikre haven. Overvej alt, der kan væltes eller flyttes af vinden, siger TV 2s meteorolog Andreas Nyholm.

Han forudser, at mange store grene vil knække. Men når vindstødene ligefrem når orkanstyrke, stopper rusketuren højst sandsynligt ikke der.

- Så kan der væltes træer, trampoliner, campingvogne og hestetrailere, siger han.

Stormen har fået navnet Malik, og den kulminerer lørdag eftermiddag. Særligt det nordvestlige Jylland, Nordsjælland og Bornholm bliver ramt.

En 20-års hændelse

Men selvom stormen aftager i løbet af søndagen, er de usædvanlige vejrforhold ikke ovre. En så kraftig og langvarig storm resulterer nemlig i forhøjet vandstand ved kysterne.

Især ved den sjællandske nordkyst og Isefjorden bliver vandstanden søndag høj, og den kan stige med mindst halvanden meter.

Dermed kan vi bruge betegnelsen stormflod, fortæller Andreas Nyholm. Også selvom man først normalt erklærer det begreb på den anden side af hændelsen.

- Vi tør godt vurdere, at der kommer en stormflod, fordi det er så sandsynligt, at vi overskrider de kriterier, det kræver.

Han fortæller derudover, at man kan tale om det, der hedder en 20-års hændelse.

Hvad er en 20-års hændelse?

Danske kyster oversvømmes fra tid til anden, og i den forbindelse tales der om 20-års hændelser, 50-års hændelser eller 100-års hændelser.

En 20-års hændelse betyder, at man har en vandstand, der er så sjældent høj, at den statistisk kun kan forventes at ske hvert 20. år.

For at afgøre, om en vandstandsstigning er en 20-års hændelse, skal man kigge på fortidens målinger i det givne område og derudfra vurdere, hvornår det er sandsynligt, at lignende oversvømmelser rammer samme område.

Kilde: DMI.dk

 

Derfor er det også tid til at finde sandsækkene frem, hvis man bor i landets kystområder.

- Der kommer sandsynligvis oversvømmelser, siger han.

Gode råd

Danske Beredskaber er en sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder i landet. I en pressemeddelelse udtaler sekretariatschef Bjarne Nigaard, at det er en god ide at bruge nogle minutter på at gardere sig mod weekendens vejr.

- Både for egen skyld, men også for naboens og omgivelsernes skyld. Storm kan skabe farlige situationer, og skader ved en storm kan være rigtig dyre, lyder det.

Til TV 2 uddyber Bjarne Nigaard, at beredskabet er klar til at rykke ud, hvis der eksempelvis sker skader på "væsentlig infrastruktur eller i et byområde med mange mennesker". Han fortæller, at lidt over 1800 brandfolk i weekenden er på vagt døgnet rundt over hele landet. Et tal, der dog ikke er usædvanligt.

- Men der sidder folk fra reservestyrken klar ved telefonen, hvis det udvikler sig, siger Bjarne Nigaard til TV 2.

Herunder følger gode råd i tilfælde af orkaner og storme - og efterfølgende stormflod:

Storme og orkaner

Fastgør eller fjern løse genstande

- Ryd op rundt om huset, fjern eventuelle løse tagsten fra taget, og fastgør trampoliner og lignende.

Lad op

- Sørg for, at der er opladt batteri på computer og mobiltelefon, og hav lommelygte eller stearinlys klar, hvis strømmen skulle gå.

Følg med

- Tjek vejrudsigten, og følg med i meldinger fra myndighederne via pressen, hjemmesider, apps og sociale medier.

Pas på, hvis du skal ud

- Vær opmærksom på tagsten, grene og andre løsrevne genstande, hvis du går udenfor. Hvis myndighederne fraråder unødig færdsel udendørs, så udsæt eller aflys dine aftaler så vidt muligt.

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Oversvømmelser og stomflod

Hold dig orienteret

- Følg myndighedernes udmeldinger på sociale medier, hjemmesider og via pressen.

Luk af og dæk til

- Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan afdække for eksempel døre, skakter, gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt

Begræns skaden

- Hvis dit hus bliver oversvømmet, så gør, hvad du kan, for at begrænse skaderne. Red, hvad du kan, og få vandet væk så hurtigt som muligt.

Kilde: Beredskabsstyrelsen

TV 2s meteorolog Andreas Nyholm forudser også, at lørdag og søndag vil byde på transportmæssige udfordringer i både tog og over broerne.

Både de præcise vind- og vandstandsforhold er fortsat forbundet med usikkerhed.

Men hvis prognoserne, som de ser ud nu, holder stik, kan Malik blive den kraftigste storm i Danmark i fire eller fem år.