Vejr

Dagens blæsevejr giver oversvømmelser i morgen

I nat stiger vandstanden til over en meter i Isefjord og Roskilde Fjord, og fredag ventes lokale oversvømmelser ved Lillebælt.

Dagens kraftige nordvestenvind skubber lige nu vand ned mod Nordsjælland. I aften stiger vandstanden i sydlige Kattegat, Øresund Storebælt og Smålandsfarvandet.

Her forventes vandstanden at stige til mellem 60 og 90 centimeter over det normale. De højeste vandstande ventes i Isefjord og Roskilde Fjord, hvor vandet bliver "fanget" i nat. Derfor kulminerer vandstanden i fjordene lidt senere.

Isefjord og Roskilde fjord ventes at få vandstanden op mellem 100 og 110 centimeter. Små ændringer i vindstyrke, vindretning eller varighed kan ændre både vandstandshøjden, og hvor i fjordene den højeste vandstand opstår.

Oversvømmelser nær Lillebælt fredag eftermiddag

Fredag eftermiddag falder vandstanden efterhånden i Isefjord og Roskilde Fjord, men samtidig stiger vandstanden i Syddanmark.

Seneste prognose for Haderslev og Assens har vandstanden til at kulminere sent fredag eftermiddag med omkring 115 centimeter over det normale. Det kan give lokale oversvømmelser.

Billedet øverst i artiklen er fra Sønderborg, hvor vandstanden sidste torsdag kulminerede med 117 centimeter.

Den sene højvande I Syddanmark beskrives ofte som et tilbageskvulp. Efter vinden har lagt sig, strømmer vandet tilbage fra Østersøen til det sydlige Danmark.