Vejr

Kraftigt blæsevejr gav lille stormflod torsdag

Enkelte steder førte den forhøjede vandstand til oversvømmelser.

Natten til torsdag ramte et kraftigt blæsevejr landet med vindstød af stærk storm og middelvind på stormende kuling.

Blæsevejret fortsatte i en svækket udgave meget af torsdagen, og det skubbede store mængder vand ind i de indre danske farvande.

Mange steder i de indre danske farvande nåede vandstanden mere end 100 centimeter over dagligt vande, og helt lokalt er man blevet ramt af en lille stormflod.

Højeste vandstand i tre år - vindstød på 110 kilometer i timen

Den højeste vandstand i de indre danske farvande blev målt i Sakskøbing havn på Lolland med 138 centimeter over dagligt vande.

Det er den højeste vandstand målt i Smålandsfarvandet i tre år.

I Roskilde Fjord kom vandstanden op på 120 centimeter over dagligt vande, hvilket ligeledes er den højeste vandstand målt i fjorden i tre år.

I Sønderborg blev der målt en vandstand på 117 centimeter over dagligt vande, hvilket resulterede i lokale oversvømmelser.

Selvom der i Danmark ikke er en egentlig definition på, hvad en stormflod er, udover at et kraftigt blæsevejr resulterer i høje vandstande, kan torsdagens højvande godt betegnes som en lille stormflod, især da der var lokale oversvømmelser.

I Tyskland defineres en stormflod ved, at vandstanden i Østersøen overstiger 100 centimeter over dagligt vande.

Vores tyske naboer havde også en decideret stormflod torsdag, da den højeste vandstand kom op på 139 centimeter ved den tyske østersøkyst.

De høje vandstande, der blev målt i de indre danske farvande torsdag, kom som resultat af det kraftige blæsevejr, som ramte landet natten til torsdag.

Blæsevejret gav udbredt vindstød af stormstyrke, og lokalt kom der endda vindstød af stærk storm ved vestkysten og Sjællands nordkyst.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Det højeste vindstød blev målt til 30,6 meter per sekund ved Thyborøn, svarende til lige over 110 kilometer i timen.

Den højeste middelvind blev målt til 23,3 meter per sekund, som svarer til stormende kuling.

Middelvinden er et mål for, hvor meget det blæser, og svarer til gennemsnittet af vindhastigheden over en periode på ti minutter. Typisk kalder man først et blæsevejr en storm, hvis middelvinden et eller andet sted overgår stormstyrke.

Det er ikke unormalt med kraftige blæsevejr om vinteren, dog er det langt fra altid, at de giver anledning til så høje vandstande.

Torsdagens blæsevejr havde en vindretning fra nord-nordvest hen over mange timer, hvilket skubbede de store mængder vand ned igennem Kattegat til Sjælland og Fyn.

Hent TV 2 VEJRETs app

TV 2 VEJRETs app giver dig konstant et opdateret overblik. Du kan hente den her. Linket virker både til android og iPhone.

HENT APP'EN HER