Vejr

Her er der risiko for forhøjet vandstand og lokale oversvømmelser i dag

Vandstanden kan nogle steder nå op mellem 120 og 130 centimeter over dagligt vande.

Torsdag blæser der en hård vind til kuling fra nordvest langs de danske kyster.

Oveni hatten er der også kraftige vindstød.

Den kraftige blæst er med til at skubbe vand fra Nordsøen ind i de indre danske farvande.

Dermed er der i eftermiddag og aften risiko for forhøjet vandstand langs flere af de danske kyster. Den forhøjede vandstand kan risikere at give lokale oversvømmelser langs kyststrækninger eller havneområder.

Så højt kommer vandstanden op

Især de nordfynske og de nordsjællandske kyster og fjorde er udsatte. Her kan vandstanden nå op på mellem 120 og 130 centimeter over dagligt vande.

Også i det Sydfynske Øhav vil der være mere vand end sædvanligt. Her kan vandstanden komme op på mellem 100 og 120 centimeter over dagligt vande.

Torsdag aften, når vinden er begyndt at løje af, vil vandet fra Østersøen skvulpe tilbage. Derfor er der i området omkring Faxe Bugt, Køge Bugt og Øresund risiko for, at vandet stiger til mellem 70 og 100 centimeter over det normale.

På kortet herunder er alle områder tegnet ind, hvor man også kan se, at Århus Bugt er udsat for dagens højvande.

Stormflod eller ej?

Herhjemme har vi ikke nogen klar definition af, hvornår der er stormflod ud over at det er, når kraftig vind forårsager høj vandstand.

En definition på det har man til gengæld hos vores naboer mod syd. I Tyskland defineres stormflod ved, at vandstanden stiger med mere end 100 centimeter i Østersøen. Og det er der en risiko for, at den kan gøre i den vestlige del.

Derfor kan man godt tillade sig at kalde dagens højvande for en lille stormflod. Lokalt kan den også give problemer, dog uden at det bliver ekstremt.

Nogle steder skal vi blot to til tre år tilbage for at finde en tilsvarende vandstand og det er på bagkant af et usædvanligt vindfattigt 2021, der ikke gav meget højvande.