Vejr

Koldt vejr koster klumpfisk livet

Klumpfisk fanges i de kolde danske farvande og ender døde på stranden.

Den eksotiske klumpfisk er ikke skabt til at leve i de danske farvande, og det ses, når vinteren kommer.

De klumpfisk, der ikke når ud i den varme del af Atlanten i tid, ender ofte døde på en strand et sted i Danmark.

- Klumpfisken er stor og nem at kende. Det er en fisk, der vækker nogle følelser i folk, så den skaber opsigt, når den ligger på stranden, siger biolog Henrik Carl, der står for Fiskeatlas.dk under Statens Naturhistoriske Museum.

Henrik Carl er med til at kortlægge de danske fund.

- Langt de fleste klumpfisk, vi kender fra de danske farvande, kommer fra de omkring 450 strandinger, vi har registreret gennem tiderne, siger han.

Strandingerne bliver typisk opdaget af folk, der er ude at gå tur. Derfor stiger indrapporteringerne også i juleferien.

Kuldedøden begynder i oktober

De første kulderelaterede strandinger begynder allerede i oktober, og kan i varme år vare ind til engang i januar.

Antallet af strandinger varierer meget fra år til år, men der findes klumpfisk hvert år.

I rekordåret 2014 var der mindst 80 strandinger. Denne vinter er der kun meldt to ind.

- Man tænker måske, at det må vrimle med klumpfisk, når det bliver varmere i forbindelse med den globale opvarmning, men mange ting særligt omkring vejret og havstrømmene spiller ind. Det er altså ikke bare klima, siger Henrik Carl.

Klumpfiskene kan strande i hele Danmark, og det sker ofte, at de ender i de indre farvande. Mange af strandingerne sker i Storebælt, men klumpfiskene kan ende så langt mod øst som Bornholm.

En del af forklaringen på, at klumpfiskene dør af kulde i de indre farvande, kan være, at de ikke kan finde ud i Nordsøen igen, når det bliver for koldt. Og klumpfisken er ikke skabt til dansk vintervejr.

Hertil og ikke længere

- Vores farvande er endestationen for klumpfisken. De fisk, der ender i Danmark, er i forvejen nogle, der strejfer i udkanten af deres udbredelsesområde, siger Henrik Carl.

Hvis man finder en klumpfisk, kan man indberette det til Fiskeatlas.dk med angivelse af tid og sted samt meget gerne billeder. Det kan man gøre på mail, telefon eller på atlassets Facebook-side.

Få fisken på land

Hvis fisken ligger i vandkanten, opfordrer Henrik Carl til, at man trækker den på land, så den ikke skyller til havs og kan blive registreret igen som et nyt fund længere oppe ad stranden.

Dette gælder naturligvis kun for de klumpfisk, som det er muligt at gøre det forsvarligt med.

De fleste af fiskene, der findes vejer mellem fem og ti kg. Klumpfisk kan imidlertid blive meget større. Den største klumpfisk fundet i Danmark vejede over et halvt ton.

I nogle tilfælde kommer Fiskeatlas.dk selv ud og henter fisken, mens de i andre tilfælde nøjes med at registrere fundet.