Vejr

Ny dansk rekord slået i dag: Længste stormfri periode i dansk vejrhistorie

Ikke siden marts 2020 er der registreret storm i Danmark.

Vintervejret har bidt lidt fra sig i starten af december, men en anden vejrtype, der også tilhører vinteråret - kraftig blæst og storm - har været ganske fraværende i lang tid.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Sidste vinterhalvår 2020-21 blev der heller ikke målt storm ved nogen dansk vejrstation. Vi skal helt tilbage til 29. marts 2020, før der sidst er målt middelvind af storm noget sted i Danmark.

Lørdag er det derfor 622 dage siden, at der sidst har været målt storm i Danmark. Det er den længste periode uden storm, der er registreret i mindst 149 år - siden 1872.

De to hidtil længste perioder uden storm i Danmark var kuriøst nok begge på præcis 621 dage og indtraf mellem marts 1976 til november 1977 og igen fra 12. februar 2005 til 26. oktober 2006.

Disse to historiske perioder er nu overgået, og vi befinder os derfor nu i den hidtil mest langvarige 'stormtørke' i dansk vejrhistorie.

Det er derudover også snart fem år siden, at der har været stærk storm over Danmark, hvor middelvinden har nået mindst 28,5 meter per sekund. Det skete sidst i forbindelse med stormen Urd 26.-27. december i 2016, men her er der endnu ikke tale om en rekord.

Vi har været tæt på storm

Storm er benævnelsen for vindstyrke 10 på Beauforts vindskala (se faktaboksen i artiklen) og begynder ved en middelvind på mindst 24,5 meter per sekund.

Det nærmeste, som vi er kommet på storm siden marts 2020, var for to en halv måned siden, da et kraftigt blæsevejr ramte Danmark 23. september. I den forbindelse nåede middelvinden 24,1 meter per sekund ved Røsnæs, og flere steder - også over land - var der vindstød af stormstyrke.

27. december sidste år nåede middelvinden 24,0 meter per sekund - også ved Røsnæs - og der var restriktioner på flere af de danske broer, mens det kraftige blæsevejr rasede.

Udover at der ikke er målt middelvind af storm i rekordlang tid, er det også meget længe siden, at der er målt vindstød af orkanstyrke ved nogen officiel dansk vejrstation. Det skete sidst 2. april 2020, hvor vi blev ramt af det kraftigste blæsevejr i april i 23 år - og med det kraftigste vindstød i april siden 1995, der nåede 34,3 meter per sekund.

Lørdag er det derfor 618 dage siden, at der sidst har været vindstød af orkan i Danmark. Det er ikke en rekord, men dog en usædvanlig lang periode, hvor der ikke er målt vindstød af den højeste vindstyrke på Beauforts vindskala.

Vinteren 2019-2020 var ganske stormfuld

Det danske klima er overordnet blevet væsentligt mere stormfattigt end i ældre tid, men der findes betydelige årlige variationer. I den rekordmilde vinter 2019-2020 blev vi ramt af storm seks gange i perioden december til marts, hvoraf den sidste altså ramte Danmark 29. marts 2020.

I den forbindelse nåede middelvinden 24,8 meter per sekund (storm begynder ved 24,5 meter per sekund), og med kraftig vind fra nord og nordøst medførte det stormflod i Østersøen, der gav anledning til de højeste vandstande så 'sent' på året ved de danske og tyske Østersøkyster i mere end 100 år.

Selvom det naturligvis ikke kan udelukkes, at vi kan nå at blive ramt af storm i Danmark, inden 2021 rinder ud, så stiger sandsynligheden dag for dag, for at 2021 bliver det blot andet kalenderår i Danmark, hvor der ikke registreres middelvind af storm. Det hidtil eneste kalenderår uden storm var i 1974.

Storme skyldes kraftige lavtryk

I hovedreglen skyldes storme kraftige lavtryksudviklinger. Lavtryk på vores breddegrader dannes som følge af store temperaturforskelle - og disse er størst i vinterhalvåret. Derfor oplever både de fleste - og kraftigste - storme i perioden fra oktober til marts.

Et stormlavtryk skal dog også passere tæt forbi Danmark, før vi for alvor risikerer at blive ramt af storm, og lavtrykkets styrke skal gerne kulminere nær det tidspunkt, hvor det passerer os.

Derfor skal flere ting gå op i en højere enhed, før vi får storm i Danmark, og den aktuelle 'stormtørke' skal formentlig ses som et udslag af tilfældigheder.

Ikke desto mindre var sommerhalvåret også særdeles vindfattigt, hvilket blandt andet har været medvirkende til, at energipriserne steg til et uhørt højt niveau.