Vejr

Sådan kan La Niña påvirke vejret de kommende måneder

På den sydlige halvkugle ventes flere og større oversvømmelser, mens virkningen på vore breddegrader er langt mindre.

La Niña forårsager primært flere oversvømmelser i Australien og Sydøstasien, men vejrfænomenet har også ringvirkninger til større dele af verden. Det betyder blandt andet mere tørke i det sydlige USA.

Som det fremgår af ovenstående grafik, har vejrfænomenet størst betydning på den sydlige halvkugle. I Australien og Sydøstasien giver det højere havtemperaturer og ekstra energi til dannelse af tropiske orkaner. Det er derfor også den del af verden, som påvirkes mest.

La Niña har derimod kun ringe eller ingen betydning for vejret i Danmark og Europa.

La Niña er drengebarnets søster

La Niña er det modsatte af det noget mere kendte fænomen El Niño.

El Niño betyder "drengen" på spansk og er en henvisning til Jesu fødsel, da fænomenet ofte bliver observeret omkring jul nær Sydamerikas vestkyst.

Ved La Niña er overfladevandet i Stillehavet nær Sydamerika markant koldere end normalt for årstiden. Det præcis modsatte af El Niño.

Tendensen med gradvist koldere havvand i forhold til det normale er steget siden august, og derfor har det australske meteorologiske institut nu erklæret en ny La Niña.

El Niño og La Niña er to af flere grunde til, at den globale temperatur varierer fra år til år og ikke bare stiger i konstant tempo.

El Niño fører kortvarigt til højere global temperatur, mens en La Niña kortvarigt kan bremse den globale opvarmning.