Vejr

På ét parameter blev den globale temperatur i oktober den varmeste

Hvis både landområder og havområder regnes med, så endte oktober 2021 med at blive den fjerdevarmeste på verdensplan.

Siden kalenderen skiftede til november for snart to uger siden, er der blevet regnet på, hvor varm oktober endte med at blive på verdensplan.

Tidligere på ugen estimerede det europæiske klimacenter Copernicus måneden til at være den tredjevarmeste oktober siden 1879.

De seneste beregninger fra NASA viser dog, at oktober endte med at blive 0,4 grader varmere end klimanormalen 1991-2020. Det placerer oktober som den fjerdevarmeste oktober i 142 år.

Men faktisk gemmer der sig en interessant detalje i oktobers middeltemperatur.

Oceanerne trækker ned i varmeregnskabet

Ser man på den globale middeltemperatur for perioden 2011-2020, så er Jorden blevet 1,1 grader varmere end før industrialiseringen.

Kigges der derimod udelukkende på middeltemperaturen over land, er temperaturen i samme periode steget med hele 1,8 grader. Årsagen til den store forskel er, at landjorden generelt reagerer hurtigere på temperaturudsving end de store have. Det samme gælder over en lang periode.

Da Jorden består af 70 procent hav, vil det alt andet lige trække ned i det samlede varmeregnskab. Forskellen mellem hav og land er vist i nedenstående graf, hvor den globale middeltemperatur er tættere på temperaturen over hav end over land.

Og det er så her, at detaljen for oktobers middeltemperatur gemmer sig.

For tages der udelukkende udgangspunkt i temperaturen over land, hopper måneden faktisk op som den varmeste oktober, der nogensinde er blevet registreret.

Især Nordamerika og dele af Sibiren og Arktis blev meget varmere end normalt.

Oktober 2021 fortsætter rækken af meget varme oktober måneder. Således er de otte varmeste kommet inden for de seneste otte år.

Men måske kunne måneden være blevet endnu varmere, hvis ikke det havde været for et helt særligt vejrfænomen.

Et særligt fænomen holder temperaturen nede

Som følge af klimaforandringerne er de syv varmeste år blevet registreret de seneste syv år.

Baseret på de første ni måneder forventer World Meteorological Organization (WMO), at 2021 'blot' bliver det femte- til syvendevarmeste år, der er blevet målt.

At året formentlig ikke bliver varmere, skyldes primært, at 2021 har været et La Niña-år. Fænomenet La Niña er en periode, hvor overfladevandet i det østlige Stillehav er omkring 3 til 5 grader koldere end normalt på grund af ændrede vindforhold i Stillehavsregionen.

Under særligt stærke La Niña-perioder får det indflydelse på den globale temperatur til den køligere side. Dermed kan det sagtens være årsagen til, at 2021 sandsynligvis ikke bliver varmere end de foregående seks år.

Dermed sagt er det også imponerende, at oktober faktisk ender så højt oppe på listen, som den gjorde rent temperaturmæssigt.