Vejr

Amerikanerne føler sig mest påvirket af klimaforandringerne, når der er varme og tørke

Er det også varme og tørke, der overbeviser dig om klimaforandringerne? Eller er det noget helt andet? Tag testen senere i artiklen.

Vores dagligdag bliver hele tiden påvirket af klimaforandringerne.

Og Danmark er ingen undtagelse.

Mere nedbør giver flere oversvømmelser, hvad enten det er fra kraftige skybrud eller lange perioder med meget regn.

Samtidig bliver perioderne med ekstrem varme længere, og ofte er de ledsaget af tørke, der blandt andet kan have fatale konsekvenser for afgrøder og naturen som helhed.

Derudover stiger vandstanden i havene. I Danmark kan det resultere i flere stormfloder som følge af storme, der i øvrigt også bliver hyppigere og kraftigere i et varmere klima.

Og så er der ikke engang nævnt det faktum, at i takt med at klimaet bliver varmere herhjemme, bliver muligheden for at dyrke afgrøder, der normalt dyrkes i lande som Frankrig eller Tyskland, større. Her kan for eksempel nævnes vinhøsten, som har fået markant bedre vilkår herhjemme.

De nævnte konsekvenser er bare nogle få af de mange, man kunne nævne.

Det er dog ikke enhver ekstrem vejrbegivenhed, der overbeviser folk om, at de har oplevet at blive påvirket klimaforandringerne.

Afstemning

Hvad får dig mest overbevist om, at der er klimaforandringer?

I USA er varme og tørke typisk det mest overbevisende

I en amerikansk undersøgelse har man blandt 13.600 deltagere spurgt ind til følgende spørgsmål:

- Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg har personligt oplevet virkningerne af global opvarmning?

Formålet med den pågældende undersøgelse var at sammenkoble klare klimasignaler med forsøgsdeltagernes svar for at finde ud af, hvilke klimapåvirkninger hver person havde oplevet i løbet af et år.

I studiet nåede man frem til, at der ikke var mange af deltagerne, der følte sig påvirket af klimaforandringerne efter meget kraftig nedbør eller en usædvanlig varm periode.

Dér, hvor folk for alvor følte sig påvirket af den globale opvarmning, var i forbindelse med mange dage i træk med varme og tørke. Her svarede lidt mere end 30 procent af deltagerne, at de følte sig påvirket af klimaforandringerne.

Undersøgelsen er fortsat i gang, og forskerne vil fortsætte med at studere udviklingen af, hvordan amerikanerne opfatter klimaforandringerne.