Vejr

Verden er ved at skifte klimakurs

Flere lande forpligter sig på mere, når det drejer sig om klimaet.

Når talen falder på klimaet, er der mange dystre udsigter.

Men der er også en lang række ting, der trækker i den rigtige retning - væk fra de fossile brændsler og hen mod en bæredygtig fremtid.

Ude i verden er nogle af de helt store tandhjul langsomt ved at falde i hak.

FN har udvalgt en håndfuld punkter, som er værd at fremhæve i forbindelse med COP26.

1. Klimaet kan se frem til flere penge

For det første er der afsat enorme summer til at nå i mål i forhold til en global temperaturstigning på højest to grader ved århundredeskiftet.

Det private erhvervsliv og en lang række regeringer har forpligtet sig til at investere mere end 400 milliarder dollars i grøn energi.

Beløbet svarer i runde tal til omkring 2.569.000.000.000 kroner og overstiger hele Danmarks bruttonationalprodukt.

2. De to store kigger i en grøn retning

Verdens to største økonomier, USA og Kina, bevæger sig i en mindre fossil retning.

USA’s præsident, Joe Biden, har erklæret, at landet vil øge de grønne investeringer markant til omkring 11,4 milliarder dollars svarende til 73,2 milliarder kroner.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har lovet at sætte en stopper for enhver finansiering af kulkraftværker ude i verden og i stedet at sende pengene i retning af energi med et lavt CO2-aftryk samt helt grøn energi.

3. Kulkraft er under pres

Omkring en fjerdedel af udledningen af alle drivhusgasser kommer fra kraftværker på fossile brændsler, primært kul.

Der opføres fortsat kraftværker, men det er værd at notere sig, at mere end 35 lande har forpligtet sig til et totalt stop for nye kulkraftværker ved udgangen af 2021.

Kraftværkerne overgås kun af transport og logistik, der tegner sig for 29 procent af drivhusgasserne. Overgangen til grøn transport hænger nøje sammen med kraftværkernes overgang til grøn strøm.

4. Nye netværk skal hjælpe Afrika

Afrikanerne er nogle af dem, der bidrager mindst til den globale opvarmning, men samtidig er de nogle af dem, der rammes hårdest af konsekvenserne.

Mange steder i Afrika kender i forvejen til tørke, oversvømmelser og græshoppesværme, og de problemer forværres i et varmere klima.

Inden COP26 har mere end 1600 regeringsmedlemmer, erhvervsfolk, eksperter og andre interessenter deltaget i et virtuelt klimamøde med en række FN-organisationer.

Janet Rogan, der er regional ambassadør for Afrika og Mellemøsten ved COP26, siger, at mødet har gjort det muligt at bygge nye partnerskaber og styrke de eksisterende.

- Det er kun ved at arbejde sammen, at vi for alvor vil kunne leve op til ambitionerne i Parisaftalen, samtidig med at vi er bevidste om de unikke muligheder og udfordringer, dette indebærer i regionen, siger hun.

På mødet blev der skitseret løsninger på en lang række af de klimaudfordringer, det fattige kontinent står over for, og som blandt andet Verdensbanken og FN’s udviklingsprogram skal hjælpe med at løse.

5. Mad uden drivhusgasser

Fødevareproduktion står også får en stor del af udledningen af drivhusgasser – for ikke at tale om 80 procent af tabet af biodiversitet og 70 procent af vandforbruget.

Udfordringen er at omstille produktionen af fødevarer uden at skabe mangel på fødevarer.

Mere end 85 regeringsledere har inden for de seneste år forpligtet sig i forhold til at få drejet deres landes fødevareproduktion i en mere klimavenlig retning.

Forskellige NGO’er og private virksomheder har ligeledes lovet at arbejde sig hen mod en mere klimavenlig fødevareforsyning.

USA har afsat ti milliarder dollars – omkring 64 milliarder kroner – over fem år til at finde nye metoder til at bekæmpe klimaforandringerne på en måde, hvor der ikke skabes sult eller udhules naturressourcer.