Vejr

Tip en klimatier - hvor meget ved du om klimaforandringerne?

Tag klimaquizzen og se, hvor meget du ved om klimaforandringerne, der påvirker os alle.

Den globale temperatur er siden industrialiseringens begyndelse steget med 1,1 grader.

Og den fortsætter ufortrødent med at stige. På sigt kan vi opnå en temperaturstigning på omkring 2,7 grader i år 2100, hvis der ikke gøres stramninger i klimaløfterne.

Netop den stigende temperatur har stor indflydelse på omgivelserne omkring os: Isen smelter, havene stiger, vejret bliver mere ekstremt og meget andet.

Klimaforandringerne er altså et højaktuelt emne, som de fleste i en eller anden grad har en mening om.

Men hvor meget ved du egentlig om klimaforandringerne? I nedenstående klimaquiz kan du teste din viden.

Klimaquiz: Hvad ved du om klimaforandringerne?

 1. Hvor meget er temperaturen steget i Danmark over de seneste 10 år (i forhold til 1873-1900)?

  Du har 0 rigtige

 2. I år 1900 faldt der cirka 625 millimeter nedbør årligt i Danmark - hvordan ser det ud i dag?

 3. Folketinget vedtog i 1989 at udvide Danmarks skovareal. Hvor meget er det steget siden?

 4. Danmark har forpligtet sig til at reducere udledning af drivhusgasser. Hvilken målsætning har Danmark for år 2030?

 5. Hvornår var der sidst en kulderekord i Danmark?

 6. Hvornår har Danmark målsat sig til at blive klimaneutralt land?

 7. Hvilket klima ventes Danmark at have om 80 år?

 8. Hvad blev næsten alle lande enige om ved ”Parisaftalen” under COP15 i 2015?

 9. Hvilket land udleder mest CO₂ i alt?

 10. Er atomkraft vedvarende energi?

Kilder til quizzen: DMI, TV 2 VEJRET, Dansk skovforening, Energistyrelsen, worldometer og NRGI.