Klimaet på katastrofekurs – temperaturen kan stige 2,7 grader

Klimaet er ifølge en ny FN-rapport fortsat på katastrofekurs med en mulig temperaturstigning på cirka 2,7 grader frem mod år 2100.

Snart mødes alverdens forskere og politikere på klimatopmødet COP26 i Glasgow i Skotland for at sætte nye klimamål for fremtiden.

Helt nøjagtig mødes de fra søndag 31. oktober til fredag 12. november for at diskutere klimaforandringerne.

Og de får rigeligt at snakke om.

En ny FN-rapport er udkommet forud for mødet. Rapporten tager udgangspunkt i de klimamål, som man aftalte tilbage i 2015 i Paris, og peger på, hvilke nødvendige klimaaftaler der skal til, for at målene kan nås.

Og her viser rapporten, at vi er langt fra de mål, der blev sat dengang i 2015.

Der skal mere til

FN-rapporten forsøger at svare på, hvad skal der til for at bremse den globale temperaturstigning?

Med udgangspunkt i planer fra omkring 120 nationer estimerer FN-rapporten, at udledningen af drivhusgasser kan reduceres med omkring 7,5 procent inden 2030, hvis alle planer bliver fuldt implementeret.

Tilbage i september udkom FN med en rapport, der konkluderede, at med denne reduktion resten af århundredet vil temperaturen være steget med 2,7 grader i år 2100.

Vi er bare så langt fra sporet, at det er virkelig nedslående

Drew Shindell, professor i naturvidenskab ved Duke Universitet

Derfor skal der mere til.

Et af klimamålene fra Parisaftalen var, at den globale temperaturstigning skulle holdes på omkring 1,5 grad. Hvis Parisaftalen skal komme i hus, skal der ske drastiske ændringer.

I det tilfælde skal udledningen af drivhusgasser nemlig reduceres med 55 procent, hvilket for nu ser urealistisk ud.

For at begrænse den globale temperaturstigning til to grader skal CO2-udledningen reduceres med 30 procent.

På vej mod en temperaturstigning på 2,7 grader

Jorden har allerede opnået en temperaturstigning på 1,1 grad siden 1800-tallet. Og de dystre meldinger er, at de 1,5 grader allerede vil være krydset i starten af 2030'erne.

Ud fra de forskelige scenarier, som er i spil, er den mest sandsynlige temperaturstigning lige nu på omkring 2,7 grader. Denne temperaturstigning tager udgangspunkt i de løfter, der for øjeblikket bliver stillet, og den grønne omstilling, som er i rivende udvikling.

I et interview til The Washington Post udtaler en af forfatterne til tirsdagens rapport, Drew Shindell, professor i naturvidenskab ved Duke Universitet:

- Vi er bare så langt fra sporet (klimamålene red.), at det er virkelig nedslående.

På grund af den grønne omstilling, så har worst case-scenariet rykket sig mod det bedre. Derfor er de 2,7 grader mindre katastrofalt, end det var for få år siden.

Til trods for det vil det stadigvæk have fatale konsekvenser. Allerede ved en temperaturstigning på to grader vil koralrevene uddø og havene stige med mere end 10 centimeter i forhold til ved temperaturstigning på 1,5 grader.

Ved en stigning på 2,7 grader vil oversvømmelser, skovbrande, stigning af havniveau med mere blot blive endnu værre.

Et wake-up call før klimatopmøde

FN's rapport kan i store træk ses som et wake-up call, før COP26 tager sin begyndelse.

Nogle af de vigtigste medspillere i at bremse den kritiske klimaudvikling er USA, Canada og EU. De har allerede været ude at sige, at de forventer markante ændringer i deres klimaplaner, hvilket vil resultere i kraftige reduktioner af drivhusgasserne.

Omvendt er lande som Kina og Indien, som står for omkring 30 procent af den globale CO2-udledning, endnu ikke kommet ud med nye planer.

Og selvom mange lande er fremme og lover en nettoudledning af drivhusgasser på nul omkring 2050, så er de langsigtede planer ifølge forfatterne bag rapporten vage og ufuldstændige.