Vejr

TV 2 VEJRET udsender nyt varsel om kraftigt uvejr

Torsdag ventes der kraftig vind i forbindelse med et lavtryk, der lægger turen forbi Danmark.

Efter en onsdag med silende regn venter der en torsdag, hvor det er vinden, der spiller en hovedrolle.

Et hidsigt lavtryk forventes nemlig at tage turen hen over den sydlige del af landet i løbet af torsdagen.

I forbindelse med at lavtrykket passerer forbi sydhavsøerne og videre ud i Østersøen forbi Bornholm, vil vinden tiltage til stormende kuling med tilhørende kraftige vindstød.

Det har fået TV 2 VEJRET til at udsende varsel for vindstød op til stærk storm for Lolland, Falster, Møn og Bornholm.

For Lolland, Falster og Møn er varslet gældende i perioden torsdag klokken 8 til 13, hvor der er risiko for vindstød af stormstyrke. For Bornholm er der udsendt varsel for vindstød op til stærk storm i perioden torsdag klokken 10 til 18.

Ud over at torsdagsvejret bliver blæsende, så bliver det også særdeles vådt over specielt de østlige landsdele, hvor der nogle steder kan falde over 20 millimeter regn.

Desuden kan torsdagens blæsevejr blive kraftigere end blæsevejret tilbage i september.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Sådan udvikler blæsten sig

Lavtrykket går i land i løbet af natten til torsdag med forventeligt store mængder regn til de sydlige og østlige landsdele tidligt torsdag morgen.

Men i takt med at intensiteten af regnen aftager i den sydøstligste del af landet, tiltager vinden.

Der forventes vind af stormende kuling torsdag formiddag ved Lolland, Falster og Møn, og med den kraftige vind kan vindstødene gå over i storm.

Allerede i løbet af eftermiddagen aftager vinden på disse kanter.

Det mest blæsende sted torsdag bliver Bornholm. For når lavtrykket tager turen ud i Østersøen blæser det meget op. Her vil vinden i løbet af torsdag eftermiddag nå stærk storm i vindstødene.

Enkelte prognoser siger endda, at der er en lille risiko for, at middelvinden kan gå over i storm ved Klippeøen.

Med den kraftige vind forventes der høje bølger i Østersøen - på op til fem meter - hvilket uomtvisteligt vil få konsekvenser for færgesejladsen.

Hen imod aftenen aftager vinden ved Bornholm, men det forbliver dog blæsende med vindstød af stormende kuling.

Derimod forventes vinden på bagkant af lavtrykspassagen at tiltage langs med vestkysten. I løbet af de mørke timer torsdag aften kan vindstødene nå stormstyrke i Jammerbugten.