Vejr

Vær opmærksom - tæt tåge flere steder torsdag morgen

Der er flere steder i Danmark, hvor sigtbarheden er under 100 meter.

Det er en god idé at køre ekstra forsigtigt og tage afsted i lidt bedre tid end normalt, når man skal ud af døren tidligt torsdag morgen.

Mange steder i Danmark er der tåge her til morgen, og visse steder er tågen tæt.

Defintioner: Dis, tåge, rimtåge, iståge

Dis
Når sigtbarheden er mellem 1000 meter og 10 km

Tåge
Når sigtbarheden er under 1000 meter. Tågen består af bittesmå vanddråber der 'svæver' i luften og er principielt en sky, der hænger helt nede ved jordoverfladen

Tæt tåge
Ofte benyttet begreb når sigtbarheden er under 100 meter

Rimtåge
Består i modsætning til almindelig tåge af bittesmå underafkølede vanddråber ved lufttemperaturer under frysepunktet. Når vanddråberne kommer i kontakt med en fast overflade afsættes de som rim

Iståge
Består af bittesmå iskrystaller der 'svæver' i luften. Iståge er et meget sjældent fænomen i Danmark da den typisk kræver temperaturer under -20 grader

Havgus
Er 'almindelig' tåge, der dannes, når varm luft strømmer hen over et relativt køligt farvand. Fænomenet ses typisk i Danmark fra april til juni.
 

Tæt tåge defineres som en sigtbarhed på under 100 meter, og det vanskeliggør at orientere sig ordentligt med så ringe sigt.

Det er især over den sydlige del af Jylland, enkelte steder på Fyn og på store dele af Sjælland, at tågen er tæt - visse steder med en sigtbarhed helt ned til 50 meter.

Der er dog også store lokale forskelle, så man kan opleve, at der er meget tåget i ét område, mens sigtbarheden er markant bedre ikke langt derfra. På den måde kan man opleve, at tågen 'bølger', hvor sigtbarheden ændres over kort tid eller strækning.

Luftens vanddamp kondenserer

Tåge er i sagens natur blot skyer, der befinder sig nær jordoverfladen. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, og når temperaturen - på en nat med klart og stille vejr som i nat - falder, så kan luften på et tidspunkt ikke indeholde mere vanddamp.

Naturens konsekvens af dette er, at vanddampen kondenserer til egentlige vanddråber, der kan udfældes fra luften. Dette er netop tågen, der består af bittesmå vanddråber.

I løbet af formiddagen får solen efterhånden bugt med tågen, så den fordamper.