Vejr

Vi er på vej mod et 2,7 grader varmere klima, siger FN

Den globale opvarmning fortsætter, og nu kommer FN med et præcist tal for, hvor de nuværende klimatiltag kan bringe os hen.

Sidste måned slog FN’s sjette hovedrapport om klimaet endnu en gang fast, at den globale opvarmning er i fuld gang, og at det helt grundlæggende hænger sammen med menneskets udledning af drivhusgasser.

Hovedrapporten er kort fortalt en sammenfatning af al tilgængelig klimaforskning og opererer med en række udfald alt efter vores adfærd over de kommende årtier.

Men den rejste også et spørgsmål. Hvordan ser det ud til at gå lige nu? Og det har FN nu forsøgt at følge op på i en ny særskilt rapport, der udkom fredag.

Rapporten kigger på de forskellige landes planlagte samt allerede iværksatte klimatiltag for at se, hvor stor en opvarmning af kloden vi så kan se frem til.

Konklusionen er klar.

Hvis vi skal holde os inden for grænserne af Parisaftalen, der siger under to graders – helst kun halvanden grads – stigning i år 2100, skal landene fordoble deres klimaindsats øjeblikkeligt.

Ellers vil vi ende med 2,7 graders stigning til den tid.

En vis reduktion

113 af landene, der tilsammen står for 59 procent af den samlede udledning, har opdateret deres klimaplaner og står nu til en vis reduktion – 12 procent færre drivhusgaser i 2030 i forhold til 2010.

Problemet er bare, at ifølge FN’s klimapanel (IPCC) skal vi reducere drivhusgasserne mellem 25 og 45 procent for at ramme henholdsvis 2 og 1,5 grader.

Og et endnu større problem er, at selvom de 113 lande nu står til en reel reduktion, er den ikke stor nok til at udligne stigningen globalt set.

Drivhusgasserne topper

I alt tegner det med landenes nuværende og planlagte indsats, at vi vil udlede 16 procent flere drivhusgasser i 2030.

2030 er det år, hvor kurven forventes at vende, og udledningen dermed vil begynde at aftage.

Et andet problem, der fremgår af rapporten, er, at udviklingslandene ikke vil kunne nå deres mål uden betydelig økonomisk støtte udefra.

FN: Find pengene

Lederen af FN's Klimasekretariat, Patricia Espinosa, opfordrer indtrængende de øvrige lande til at finde penge til at støtte udviklingslandenes klimatiltag. Ellers vil de ikke kunne opfylde deres planer.

Alt er dog ikke tegnet helt sort i den nye rapport. Det understreges, at mange lande er på rette vej. 70 lande forventer at være CO2-neutrale omkring midten af århundredet.

Den nye rapport er blevet udarbejdet som et værktøj til beslutningstagerne på det kommende klimatopmøde COP26 i Glasgow i november.