Vejr

Antallet af dage med 50 grader fordoblet på 10 år

Mange flere områder af verden vil frem mod år 2050 opleve dage med 50 grader – også i Europa.

Hele sommeren har vi hørt om de store konsekvenser af klimaforandringer. Fra oversvømmelser i Tyskland til naturbrande i Californien og Sibirien.

Nu viser en ny analyse fra BBC, at vi oftere og oftere har oplevet at krydse ubehagelige 50 grader.

BBC's analyse viser, at antallet af dage med over 50 grader fra 1980 til 2009 i gennemsnit var 14 dage om året.

Fra 2010 til 2019 er antallet steget til 26 i gennemsnit, altså næsten en fordobling de seneste 10 år.

Maksimumstemperaturen stiger

Normalt vil man i klimavidenskaben sige, at perioden er lidt kort at lave konklusioner ud fra, men tendensen passer med, hvad FN's klimapanel, IPPC's, prognoser viser for fremtiden.

De områder, der oplever 50 grader, er centreret omkring Mellemøsten og Nordafrika. I Californiens Death Valley er det i de senere år også blevet mere almindeligt at nå 50 grader.

Ser man væk fra fokus på 50 grader, er tendensen for makimumstemperaturen fortsat ret klar.

Langt de fleste områder af verden har oplevet, at maksimumstemperaturen er steget markant, blandt andet i de områder som nu oplever at nå 50 grader oftere.

Klimaforandringer vil sende Europa mod 50 grader

De ændringer i maksimumtemperaturer, BBC har dokumenteret de seneste år, er noget som ifølge IPPC's prognoser vil fortsætte frem mod midten og slutningen af århundredet.

Denne sommer satte vi ny europæisk rekord med 48,8 grader på Sicilien, og dermed nærmer vi os hastigt den dag, hvor Europa passerer 50 grader for første gang.

Det er realistisk, at Europa krydser grænsen inden 2050, hvis man ser på selv optimistiske scenarier for CO2-udledning.

På billedet oven for kan man se, at landene omkring Middelhavet allerede i midten af århundredet vil have 1,5 til 2,5 grader højere maksimumstemperatur end nu. Grafikken kommer fra IPPC's prognoser, baseret på et optimistisk scenarie for CO2-reduktioner.

De områder, der i dag oplever 50 grader, vil få flere dage, hvor man krydser grænsen.

At en grænseværdi på 50 grader krydses oftere, vil i sig selv måske ikke få folk til at migrere, men perioderne med meget høje temperaturer vil udtørre tørre egne yderligere og give svære betingelser for natur og landbrug.

Vegetationen i disse områder vil oftere gå op i flammer i naturbrande.