Vejr

Overraskende lav afsmeltning af den arktiske havis i august

En koldere august end normalt for den vestlige del af Ishavet har medført den næstlaveste smelterate af havisen i august over de seneste 20 år.

I Danmark endte august med en middeltemperatur på 15,7 grader og blev dermed den koldeste af sin slags i 16 år.

Hent TV 2 VEJRETs app

TV 2 VEJRETs app giver dig konstant et opdateret overblik. Du kan hente den her. Linket virker både til android og iPhone.

HENT APP'EN HER

Men det var ikke kun i Danmark, at august blev en smule koldere end normalt. Store dele af Europa – på nær Middelhavsområdet – oplevede august med 1 til 2 grader under det normale niveau.

Længere mod nord var der til gengæld store områder, som blev varmere end normalt. Herunder Grønland, der i løbet af august har haft et par vilde afsmeltninger af indlandsisen.

Til trods for det endte afsmeltningen af den arktiske havis med at blive den næstlaveste i august i 20 år.

Og det er takket være en koldere august end normalt i den vestlige del af Ishavet – også kendt som Det Arktiske Hav.

Kold luft og koldere havvand

Det skyldes flere parametre, at mængden af smeltet havis er blevet bremset så meget i august. Blandt andet at vejret generelt har været koldere i den vestlige del af Ishavet.

Årsagen til de køligere vejrmønstre er, at det gennemsnitlige lufttryk i området har været lavere end normalt.

Det har medført, at koldere luft fra Nordpolen er blevet transporteret ned til Canada og Alaska og dermed har holdt temperaturen nede.

Temperaturafvigelsen fra det normale kan ses i kortet herunder, der netop viser, at den vestlige del af Ishavet har haft det en smule koldere end normalt i august. Til gengæld har Det Sibiriske Hav været varmere.

Det koldere Europa kan ligeledes spottes nederst i billedet.

Men det er ikke kun lufttemperaturen, der har været koldere end normalt. Havtemperaturen har ligeledes ligget under gennemsnittet.

Varmere havvand er grundlæggende med til at speede afsmeltningen op, men med koldere havvand vil denne proces blive bremset.

I kortet herunder er vist afvigelsen af havvandstemperaturen, hvor store dele af det nordlige bassin har været koldere end normalt i august.

Overraskende, at afsmeltning blev så lav i august

Faktisk lå det slet ikke i kortene, at afsmeltningen skulle blive så lav, som den gjorde i august.

For til og med juli måned fulgte udbredelsen af havis de samme tendenser som i rekordåret 2012. Året, der stadigvæk er indehaver af den laveste udbredelse af havis ved smeltesæsonens afslutning i september.

Men på grund af de koldere omgivelser i både hav og luft skete der altså en markant opbremsning i afsmeltningen af havisen sidst i juli, hvilket kurverne herunder er et bevis for.

Det totale billede viser stadig relativt lav udbredelse af havis

Afsmeltningen af havis foregår i cyklusser, og fra midten af september vender skuden, når vinterhalvåret 2021/2022 tager sin begyndelse. Derfra begynder havisen igen at vokse hen over vinteren indtil næste forår.

Selvom august har vist sig at have så lav en afsmeltning, som den har haft, så er den totale udbredelse af havisen her ved smeltesæsonens afslutning i 2021 stadig blandt den laveste fjerdedel siden 1979.

Men alligevel har opbremsningen haft en vis indvirkning. For fra at være en konkurrent til rekordåret 2012 er udbredelsen af havis lige nu på sit højeste i syv år.

Når det hele gøres op, så ender havisudbredelsen i år med at være blandt de 5 højeste inden for de seneste 15 år.