Vejr

Tropiske orkaner bliver kraftigere og vådere i et varmere klima

Nyeste klimarapport fra IPPC fortæller med større sikkerhed hvordan orkaner forstærkes under klimaforandringer.

Den tropiske orkan Ida, som lige nu hærger i USA, er den kraftigste, der har ramt landet indtil nu i år.

Men det er næppe årets sidste major hurricane - eller store orkan - vi kommer til at se i Den Mexicanske Golf.

Tendensen er nemlig klar – der har været flere og flere af de allerkraftigste orkaner de seneste 50 år.

Supertyfoner og "major hurricanes"

Supertyfoner er en betegnelse for de kraftigste tropiske cykloner i Stillehavet nær Asien.

Betegnelsen bruges for tyfoner af kategori 4 og 5.

"Major hurricanes" er en betegnelse for de kraftigste tropiske orkaner i det nordlige Atlanterhav og i Stillehavet nær Nordamerika og Mellemamerika. Betegnelsen bruges for "hurricanes" af kategori 3 til 5.

Fortsætter i fremtiden

Den tendens vil med stor sandsynlighed fortsætte i et klima, som hastigt bliver varmere.

FN’s klimapanel, IPPC, udgav 9. august den seneste hovedrapport om klimaet frem mod år 2100. Den kaldes AR6 og bygger på seneste forskning og klimamodeller.

Og der er sket videnskabelige fremskridt siden forrige rapport med det mundrette navn AR5 udkom. I den nyeste klimarapport er der nemlig nu større enighed om, hvordan klimaforandringer påvirker tropiske orkaner.

I AR6 vurderes det som sandsynligt, at der de sidste 40 år er flere major hurricanes, og at de oftere gennemgår en hurtigere udvikling end tidligere. I AR5 var der en lav troværdighed for samme udsagn.

Derudover har man også set, at de i højere grad kulminerer på nordligere breddegrader end tidligere.

Det hænger meget fint sammen med, at vi generelt har set en opvarmning af verdenshavene, så der nu er varmere vand længere mod nord. Tropiske orkaner lever nemlig af varmt havvand, typisk over 26 grader.

Varmere havvand giver kraftigere orkaner

Havvandet bliver markant varmere under den globale opvarmning, vi kommer til at opleve frem mod år 2100.

Og de højere temperaturer kommer til at præge havene over hele kloden. I Den Mexicanske Golf bliver det blandt andet omkring 2,5 grader varmere frem mod slutningen af århundredet i forhold til før industrialiseringen, spår rapporten.

Det varmere havvand fører til kraftige orkaner, da varmt havvand kan frigive mere energi til orkaner, når de dannes.

I AR6-rapporten vurderes det, at vindstyrken vil øges med mellem 1-10 procent allerede ved en to graders opvarmning.

Det lyder måske ikke af meget, men energien i vinden bliver faktisk tredoblet. Det vil sige, at ti procent kraftigere vind vil kunne give cirka 30 procent flere ødelæggelser.

Så små ændringer i stormenergi kan føre til markant flere ødelæggelser.

Nedbøren vil blive kraftigere

Ofte er det kun ret kystnært, at tropiske orkaner giver væsentlige udfordringer på grund af vind.

Når en tropisk orkan trækker ind over land, mister den ret hurtigt styrke, men nedbøren forsætter med at falde i skybrudsintensitet i lang tid, selvom vinden aftager.

Derfor ser vi ofte, at nedbøren giver større udfordringer end vinden. Specielt hvis den tropiske orkan går i stå over land og kun bevæger sig langsomt.

På den måde ser man, at nogle områder får flere måneders regn på få døgn. Det fører til store oversvømmelser og i kuperede områder ofte mudderskred og floder, der går over deres breder.

AR6-rapporten vurderer det med mellem til høj sandsynlighed, at nedbørsmængderne vil stige med 10-15 procent ved to graders opvarmning.

Samtidig konkluderer IPPC, at det er sandsynligt, at tropiske orkaner bevæger sig langsommere på grund af global opvarmning.

Så der er større sandsynlighed for, at orkaner går i stå. Det så vi sidst under orkanen Harvey i 2017, der gav over 1000 millimeter regn til Houston og skabte katastrofale oversvømmelser.

Færre orkaner i et varmere klima

Det kan lyde mystisk og er også stadig diskuteret heftigt blandt forskere, men i rapporten AR6 angives det stadig, at der formenligt vil komme færre tropiske orkaner i et varmere klima.

Det kan lyde kontraintuitivt, da vandet jo bliver varmere. Men orkaner har ikke kun brug for varmt havvand for at udvikles. De skal også have rolige vindforhold i de øvre luftlag.

Mange klimamodeller har vist, at vindhastighed i de øvre luftlag forøges. Dermed vil der sjældnere være forhold til at danne tropiske orkaner.

Men dem, der kommer, vil blive en del kraftigere. Og derfor vil der frem mod 2100 ses endnu flere af de allerkraftigste af slagsen.

Der er allerede nu debat blandt meteorologer om, hvorvidt der skal indføres en kategori seks for orkaner – netop på grund af frygten for orkaner af uset styrke.