Vejr

Klimaforandringer påvirker Europa voldsomt – i år har det haft uhørt påvirkning af vejret i Danmark

Forskere siger, at eneste løsning på problemet er ved at nedsætte udledningen af drivhusgasser hurtigst muligt.

Sommeren 2021 vil blive husket for sit usædvanlige vejr. Usædvanligt vejr, der i fremtiden bliver mere normalt på grund af et klima, der er i meget hurtig forandring.

En af de mest ekstreme hændelser var to dage med kraftig regn i midten af juli i Tyskland og Belgien.

Da regnen var mest intens, fik den tyske by Køln 153,5 millimeter regn i løbet af 24 timer, hvilket blev ny rekord for højeste døgnnedbør for Køln.

Mest ekstrem var nedbøren i det østlige Belgien, der i løbet af to døgn fik op mellem 175 og 200 millimeter, hvilket er vist i grafikken herunder.

Den kraftige regn medførte voldsomme oversvømmelser i Vesteuropa, der havde mindst 220 mennesker på samvittigheden og kostede samfundet omkring 40 milliarder kroner.

Og hændelser som disse vil forekomme oftere i fremtiden på grund af klimaforandringerne. Det viser et nyt studie foretaget af en gruppe internationale forskere fra World Weather Attribution (WWA), der er en sammenslutning, som undersøger ekstreme vejrhændelser og sætter det i perspektiv til klimaforandringer.

Op til ni gange større risiko for voldsomme oversvømmelser i fremtiden

Det nye studie tager udgangspunkt i analyser af tidligere tiders vejr for de berørte områder, observationer af sommerens uvejr samt klimamodeller.

Vi har også akut brug for at nedsætte udledningen af drivhusgasser for at undgå, at de her risici bliver endnu mere ukontrollable

Maarten van Aalst, professor fra universitetet i Twente i Holland

Med disse analyser i baghovedet er forskerne kommet frem til en række vigtige konklusioner, der dækker et stort område af Vesteuropa, inkluderende det østlige Frankrig, det nordlige Schweiz, det vestlige Tyskland, det østlige Belgien samt Luxembourg og Holland.

Her viser konklusionerne, at siden 1800-tallet, hvor mennesket begyndte at udlede drivhusgasser til atmosfæren, bliver denne slags ekstreme hændelser fra i sommer mellem 1,2 og 9 gange hyppigere i fremtiden.

Det vil sige, at for eksempel sommerens oversvømmelser førhen måske kun skete én gang hvert århundrede, men i fremtiden vil kunne slå ned én gang i hvert årti.

Samtidig har den globale opvarmning medvirket, at mængden af regn fra oven er steget med mellem 3 og 19 procent.

Denne forøgelse i nedbør kommer i et klima, der siden 1850 er blevet 1,2 grader varmere, som grafen herunder indikerer.

Med et varmere klima bliver luften omkring os også varmere. Og da varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, vil et fremtidigt klima på vores breddegrader blive mere vådt.

Ud over at vi går et varmere og vådere klima i møde, så siger undersøgelserne altså, at fremtidige nedbørshændelser bliver kraftigere. Og det er denne kombination af et vådere klima og ekstreme nedbørshændelser, der bekymrer forskerne.

I en pressemeddelelse udtaler professor Maarten van Aalst fra universitetet i Twente i Holland, at "de menneskelige og økonomiske omkostninger efter de her oversvømmelser (i Tyskland og Belgien red.) er tydelige påmindelser om, at lande rundt om i verden er nødt til at gøre sig klar til mere ekstreme vejrhændelser. Vi har også akut brug for at nedsætte udledningen af drivhusgasser for at undgå, at de her risici bliver endnu mere ukontrollable".

Maarten van Aalst er 1 af de 39 forskere, der står bag studiet. En anden af forskerne tilføjer:

- Oversvømmelserne har vist os, at selv udviklede lande ikke kan vide sig i sikkerhed for alvorlige konsekvenser af ekstremt vejr, som vi har oplevet, og som, vi ved, bliver værre på grund af klimaforandringer. Det her er en presserende global udfordring, som vi er nødt til at tage alvorligt udtaler Friederike Otto, der er leder af centret Environmental Change Institute ved Oxford Universitet.

Vil også berøre Danmark

Et forandret klima vil også have konsekvenser for Danmark. Ikke i samme størrelsesorden som i for eksempel Tyskland, da Danmark ikke har de samme naturomgivelser i form af bjerge og floder.

Men skybrud vil i Danmark i fremtiden blive både hyppigere og kraftigere. Skybrud lever nemlig af store mængder vanddamp i atmosfæren, og da klimaforandringerne fortsætter, vil en fremtidig temperaturstigning resultere i, at der kan være endnu mere vanddamp i atmosfæren.

Allerede i år har vist sig fra sin ekstreme side med et uhørt antal dage med skybrud i juli. Hele 12 dage blev der registreret mindst ét skybrud et sted i landet.

Samtidig var der i juli også ekstreme regnhændelser med blandt andet en mulig nedbørsrekord i Kerteminde, hvor en privat måler registrerede 170 millimeter på 24 timer. En nedbørsmængde, der er højere end noget af det, der blev målt i Vesteuropa i sommers.

Dermed er der også i Danmark alt mulig grund til at være bekymret og iværksætte tiltag, som kan være med til at bremse den globale opvarmning.