Vejr

Møn blev med stor sandsynlighed ramt af en 'ægte' tornado

Søndag aften blev Lendemarke på Møn med stor sandsynlighed ramt af en tornado.

Det var et uvejr af voldsomme dimensioner, der søndag aften ramte store dele af det sydøstlige Danmark.

EF-skalaen for tornadoer

Tornadoer kategoriseres ud fra EF-skalaen (Enhanced Fujita Scale) som har været i brug i USA siden 2007. Skalaen er opkaldt efter den japansk-amerikanske meteorolog Tetsuya Theodore Fujita (1920-1998) og måler en tornados styrke ud fra dens ødelæggelser i kategorierne EF0 til EF5, hvor sidstnævnte er kraftigst.

Ødelæggelserne kan omtrent omsættes til vindhastighederne herunder, men klassificeringen sker ud fra ødelæggelsernes omfang alene. Tornadoer, der derfor ikke resulterer i nævneværdige materielle skader, kan være meget svære at klassificere og undertiden ende i en for lav kategori.

EF0
Vind: 29-37 m/s 
Relativt mindre ødelægger som under en gedigen dansk storm eller orkan. Tagsten blæser ned, skorstene blæser omkuld og træer brækker over eller rives op.

EF1
Vind: 38-49 m/s 
Moderate ødelæggeser - hustage lider stor skade og kørende biler blæses af vejen.

EF2
Vind: 50-60 m/s
Betydelige ødelæggeser - tage rives af huse og biler kan tippes rundt. Træer rives op med rode eller brækker over.

EF3
Vind: 61-73 m/s
Voldsomme ødelæggelser - tage blæser af selv solide bygninger og biler løftes og kastes rundt. Træer rives op med rode.

EF4
Vind: 74-90 m/s
Enorme ødelæggelser - huse jævnes med jorden og biler løftes og flyver igennem luften
Typisk breddere end 500 meter

EF5
Vind: Over 90 m/s
Altødelæggende - jævner næsten alt med jorden og kan løfte store lastbiler mere end 100 meter væk
Typisk breddere end 1000 meter

Særlig voldsomt gik det for sig på Møn, hvor Lendemarke lige vest for Stege blev ramt af det, der med overordentlig stor sandsynlighed var en vaskeægte - men lille - tornado.

Øjenvidner beretter om meget voldsomt vejr, hvor dele af tage er blæst af, træer rykket op med rode, og andre ødelæggelser på bygninger.

Desuden har hændelsen båret præg af at være særdeles lokal, hvilket også forstærker mistanken om en roterende vind fremfor 'almindelige' kraftige vindstød, der også ses i forbindelse med kraftige tordenbyger.

Hændelsen skyldtes sandsynligvis en tornado

At dømme ud fra de meteorologiske forhold, der herskede i atmosfæren i forbindelse med de kraftige byger søndag aften, tyder mere og mere på, at det næsten kun kan have været en tornado, der slog til.

Når vi bruger ordet 'tornado', skyldes det, at hvirvelvinden ikke dannes på samme måde som en normal, dansk skypumpe.

Almindeligvis ser vi skypumper på dage med byger og relativt rolige vindforhold. Her udvikler skypumperne sig fra skyer, hvorfra der normalt ikke falder nedbør.

Tornadoer - som vi kender dem fra blandt andet USA - udvikles i forbindelse med kraftige tordenbyger og superceller, som er store, roterende tordenbyger.

Radarbilleder fra Tyskland søndag aften viser, at de byger, der drev op over den vestlige del af Østersøen - syd om Langeland - og videre mod østnordøst til Lolland-Falster og Møn var superceller.

På radarbillederne ser man, at der er rotation i bygerne, hvilket understreger, at bygerne dels er ekstremt kraftige, men også at de med større sandsynlighed kan danne tornadoer.

Desuden blev der tidligere søndag aften observeret en stor mesocyklonisk skypumpe ud for den nordtyske østersøkyst - en del af det samme bygeområde, der senere på aftenen ramte Møn. Dette underbygger yderligere, at bygerne har haft 'let' ved at danne større hvirvler. Billedet ses i tweetet herover i artiklen.

At dømme ud fra ødelæggelserne vurderer TV 2 Vejret, at der har været tale om en tornado af EF-0 til EF-1 styrke på en skala, der går fra nul til fem.

Tornadoens styrke vurderes ud fra de ødelæggelser, den forårsager, der derefter omtrentlig kan omsættes til et mål for vindhastighederne. I en EF-0 til en EF-1 tornado vil vindhastighederne normalt være på mellem 29 og 49 meter per sekund eller det, der svarer til cirka 105 til 170 kilometer i timen.

Det er ikke unikt, at mindre tornadoer rammer dansk område. Både i 2019 og 2020 blev henholdsvis Aabenraa og Albertslund med stor sandsynlighed ramt af tornadoer i forbindelse med kraftige uvejr.

Udover en mulig tornado, bød de kraftige byger over Danmark søndag aften ligeledes på skybrud, tusindvis af lyn og store hagl.

Ødelæggelser igen mandag - iturevet tag og flyvende genstande

Igen mandag har der været voldsomt vejr over Danmark.

I et opslag på facebook meldes om en skypumpe, der ramte Ringsted midt på eftermiddagen. Her blev et tag delvist revet i stykker, samtidig med trailer og trampolin blev løftet fra jorden.

Ødelæggelser som dem man har set i Ringsted kan også forekomme i forbindelse med kraftige vindstød, som ikke er roterende.

I forbindelse med markante bygerlinjer, kan kraftige vinde fra større højde slå ned til jordoverfladen.