Vejr

Røg fra naturbrande når både Afrika og Nordpolen

Satellitbillederne af den udbredte røg falder sammen med udgivelsen af FN’s sjette klimarapport mandag.

På hele den nordlige halvkugle er områder, der hærges af naturbrande, og røgen kan nå vidt omkring.

Satellitbilleder taget inden for den seneste uge viser, hvordan tyk røg fra Sibirien når helt til Nordpolen, mens røg fra Grækenland når helt ned til Libyen i Nordafrika.

Naturbrandene er naturligt forekommende i klodens tørre egne, men de er tiltagende i takt med den globale opvarmning.

Satellitbillederne af den udbredte røg falder sammen med udgivelsen af FN’s sjette klimarapport mandag.

I rapporten udarbejdet af FN’s klimapanel IPCC fastslås endnu en gang, at klodens tørre egne vil blive tørrere, og de naturligt forekommende brande vil forværres, efterhånden som indholdet af drivhusgasser i atomsfæren øges.

På det græske satellitbillede er det røgen fra brandene på landets næststørste ø, Evia, der når helt til nordkysten af Libyen mere end 600 kilometer mod syd.

Naturbrandene i Sibirien i Rusland er de næstværste i dette århundrede.

Hårdest ramt er regionen Jakutien, der er en af landets koldeste med udbredt permafrost, men som har døjet med usædvanligt høje temperaturer og tørke, der giver gode betingelser fra brandene.

NASA’s billede af røgen fra Sibirien til Nordpolen er sammensat af billeder fra fire overflyvninger med satellit.

Billedet viser, at røgen nogle steder er så tyk, at den dækker for udsynet til jorden nedenunder.

Røgtæppet strækker sig 3200 kilometer fra øst til vest og 4000 kilometer fra syd til nord.

Den russiske røg er svævet 3000 kilometer fra Jakutien til Nordpolen, og ifølge NASA kan det være første gang, at der er registreret røg derfra over Nordpolen.