Vejr

Naturen er knastør – få gode brandråd her

Sol, varme og vind har fået tørkeindekset op i det røde felt og dermed også brandfaren.

0,2 millimeter.

Det er den sparsomme mængde regn, der er faldet på landsplan de seneste ti dage.

Og da Danmark samtidig var ramt af meget varmt sommervejr i sidste uge med masser af sol og lokale hedebølger, har fordampningen af jordens vandmagasiner været meget høj.

Det har fået tørkeindekset til at stige til meget høje værdier over stort set hele landet. Tørkeindekset er et mål for, hvor meget vand der er i jorden.

Viser tørkeindekset nul, betyder det, at jordens vandmagasiner er fyldte. Viser det derimod ti, er magasinerne tomme.

I kortet herunder er tørkeindeks vist for de enkelte kommuner. Her er det tydeligt, at tørken er ved at have et fast greb om Danmark.

Høj brandfare

Tørkeindekset er et vigtigt parameter til at vurdere, hvor høj brandfaren er, men kan ikke udelukkende bestemmes på baggrund af det.

Andre overvejelser såsom vind, mængden af brandbare materialer, tørhed i vegetation og jordlag med mere er også med indover. Her er det tørheden, som tørkeindekset beskriver. Og den siger altså, at naturen lige nu er meget tør.

Brandfare.dk bliver der lige nu meldt om moderat til høj risiko for brand i naturen. Dermed skal man være ekstra opmærksom ved brug af åben ild.

Gode råd – undgå brand i den tørre natur

Disse råd er altid gældende:

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille
  • Hold afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt
  • Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller
  • Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen
  • Ring til 112, hvis uheldet alligevel er ude

Kilde: Brandfare.dk

I denne uge er der lige nu ikke udsigt til, at tørken forbedres – tværtimod. Frem mod søndag er det meget sparsomt med regn fra oven, hvor prognoserne kun har ganske få millimeter.

Til gengæld kan der begynde at dannes byger fra søndag og ind i næste uge, men skal vi for alvor have bugt med tørken, kræver det et godt gammeldags regnvejr.

Sommeren er startet tør

Selvom der i starten af måneden lokalt faldt meget nedbør i form af usædvanligt mange skybrud, er det indtil nu kun blevet til lidt mere end halvdelen af den månedlige nedbørsmængde i juli.

Efter 20 dage er det således blevet til 36,1 millimeter nedbør i juli. Normalt falder der 65,8 millimeter i sommerens anden måned.

Samme situation var det i juni, hvor der i hele måneden faldt under halvdelen af, hvad der er normalt for juni.