Vejr

Kraftig regn kan ramme flere sydøsteuropæiske lande

Men intet tyder dog på, at det kommer i mængder som vi har set det i blandt andet Tyskland.

Oversvømmelserne i sidste uge over dele af Tyskland, Belgien, Østrig og flere andre lande har skrevet sig ind i den europæiske historie som et dystert kapitel.

Nu er der risiko for store mængder regn i flere lande langs den østlige Adriaterhavskyst, og allerede mandag regner det flere steder.

Kraftig regn og skybrud - definitioner

  • Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer
  • Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter
  • Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.

Det er samme lavtrykssystem, der gav anledning til de ødelæggende oversvømmelser i Tyskland, der nu giver ustadigt vejr med risiko for oversvømmelser i dele af Slovenien, Kroatien, Serbien og Albanien.

Selvom intet tyder på, at der bliver risiko for oversvømmelser i et omfang som det blev tilfældet i blandt andet Tyskland, så kan kombinationen af store nedbørmængder og bjergrigt landskab potentielt give anledning til oversvømmelser flere steder.

Oversvømmelserne kan især blive voldsomme, når de store mængder regn, der falder i bjergene, løber ud i floder, der med stor hast bevæger sig mod lavereliggende områder og slutteligt i havet.

Derfor kan nedbørsmængder - der måske kan virke tilforladelige - give store oversvømmelser, hvis de falder på kort tid, eller ikke kan løbe hurtigt nok væk.

Det meget ustadige vejr vil fortsætte over den sydøstlige del af Europa de kommende dage, og i hele den periode kan der være risiko for oversvømmelser. Til gengæld kan man fortsat forvente roligt - og overvejende tørt vejr - over de områder, der blev ramt af de dødbringende oversvømmelser i sidste uge.