Vejr

Blomstrende alger ses fra rummet

Vandet i Østersøen er mere end fire grader over normalen for årstiden.

Gul-grønne mønstre på havoverfladen viser sig på nogle af de seneste satellitbilleder af Danmark.

Samtidig har TV 2 Vejret modtaget flyfotos, hvor man ser de selvsamme snirklede formationer - blot i et tættere perspektiv.

Der er tale om alger i havoverfladen, og det er indtil videre primært i Østersøen, at algerne, som er plantelignende encellede organismer, forekommer i en koncentration, så de er synlige fra rummet.

Satellitbilledet her viser et udsnit af Østersøen, som den tog sig ud tirsdag 12. juni om eftermiddagen fra NASA's Terra-satellit i cirka 700 kilometers højde.

Algerne fremstår som gullige eller grønlige bræmmer omkring - og i særdeleshed øst for - Bornholm. De hvide områder er almindelige skyer.

Alger fra flyvehøjde

En af TV 2 Vejrets seere Dann Birkholm var i sit fly på nogenlunde samme tidspunkt, som satellitten tog billedet. Og selvom han var meget tættere på havoverfladen, befandt han sig alligevel i en højde, så han med sit kamera kunne se og fange endnu finere og mere detaljerede strukturer.

At algerne især forekommer omkring Bornholm er ingen tilfældighed. Vandet er nemlig her meget varmere end normalt. I store dele af Østersøen er temperaturen fire grader eller mere over normalen for årstiden, og omkring Bornholm er den såkaldte anomali på tre til fire grader.

Alger i havet overalt

Selve algetypen lader sig dog ikke tolke ud fra billederne alene, så det kan ikke afgøres, om det er de giftige blågrønalger, der er tale om. I henhold til Miljøstyrelsen er der dog i øjeblikket ingen problemer med den slags alger tæt på kysten og ved strandene.

Der er altid alger i havvandet, men de udgør sjældent et problem for badegæster ved de danske strande. Først når badevandet har været varmt i længere tid, kan algerne blomstre, og det sker typisk fra midten af juli og ind i august.

Indtil videre ser man primært algerne i Østersøen, men de kan meget vel også være under opblomstring i de indre danske farvande. Her er havtemperaturen nogle steder på grund af de seneste dages varme vejr også op til tre til fire grader over normalen - og varmen ser ud til at fortsætte de kommende dage.