Orkansæsonen har mere fart på end nogensinde

Allerede nu er der fem navngivne tropiske uvejr – dermed er vi foran den hidtidige rekordsæson.

Den tropiske storm Elsa over Atlanterhavet markerer endnu et kryds i bogen over mulige konsekvenser af den globale opvarmning.

Aldrig før har der været fem navngivne tropiske uvejr så tidligt på sæsonen, og dermed fortsætter en tendens fra sidste år. Der var det nemlig samme historie.

Her kom det femte navngivne uvejr bare seks dage senere, men også her var der tale om ”tidligste femte navngivne uvejr nogensinde.”

Sidste år blev den sæson med flest navngivne uvejr nogensinde. Hvordan 2021 ender vides først ved årets udgang, men indtil videre ligger 2021 forrest.

Elsa vil fredag bevæge sig ind over de caribiske øer fra syd og derfra bevæge sig mod øst. Lørdag vil den ramme Den Dominikanske Republik og Haiti.

Den tropiske storm kommer til at give store mængder regn, der kan skabe oversvømmelser og mudderskred flere steder i Caribien.

TROPISKE ORKANER

Orkaner deles op i kategorier fra et til fem, hvor kategori et i store træk begynder, hvor de værste danske orkaner slutter, mens kategori fem-orkaner i princippet ødelægger stort set alt på deres vej. 

Regnen vil gå fra 70 til 200 millimeter over ganske kort tid. Til sammenligning falder der omkring 750 millimeter i Danmark på et år.

Uvejret breder sig over et område på næsten 300 kilometer.

Der følger altid enorme mængder nedbør med tropiske storme og orkaner, og som regel er det vandmasserne, der ender med at koste flest liv.

Orkansæsonen går normalt fra 1. juni til udgangen af november, men det er blevet normalt med tropiske uvejr allerede i maj. På samme måde er det heller ikke uset, at der kan komme tropiske uvejr helt ind i december.

De tropiske storme og orkaner overvåges og navngives efter alfabetisk rækkefølge af det amerikanske orkanovervågningscenter NHC.