Vejr

Her kan du få gode råd til at håndtere skybrud

TV 2 VEJRET har fået gode råd fra forsikringsselskabet Tryg til, hvad man skal gøre efter et skybrud.

Onsdag viser prognoserne, at en tordenfront kommer op over Danmark. I forbindelse med de tordenbyger er der risiko for, at der kan dannes skybrud.

Skybrud

 • I Danmark defineres skybrud som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder.
 • Skybrud kan forekomme som helt separate byger, men de kan også forekomme som ekstra kraftige celler inde i et mere almindeligt langvarigt regnvejr.
 • Klimaforandringer ventes at medføre mere og flere ekstreme vejrhændelser, herunder skybrud.

Kilde: DMI

Ved et skybrud er regnen ekstra kraftig, og i yderste tilfælde kan det lede til oversvømmelser i boligen. Oversvømmelser kan for eksempel være en konsekvens af, at vandstanden i en fjord stiger ved store nedbørsmængder.

Ifølge Tryg kommer de værste oversvømmelser i kælderen. Her skyldes oversvømmelserne nemlig ofte opstigende kloakvand, der som følge af kraftig regnskyl trænger op gennem gulvafløb, toilet og vask.

Dermed er det ikke kun saltvand eller ferskvand, der trænger ind i bygningen, men også kloakvand, der har den ulempe, at det indeholder mange bakterier, der kan forårsage alvorlige sygdomme hos mennesker.

Det kan være leverbetændelse, stivkrampe eller Weils sygdom, der i værste fald kan være dødelig.

Skadeschef i Tryg Charlotte Dietzer giver her en række gode råd til, hvordan man skal handle, hvis uheldet er ude, og ens bolig bliver oversvømmet på grund af skybrud.

Gode råd

Hvis et skybrud forårsager oversvømmelser i boligen, er Charlotte Dietzers råd følgende:

 • Hvis der er trængt vand ind i bygningen som følge af skybrud, er det vigtigt at handle hurtigt, så skaderne på indbo og bygning ikke udvikler sig og bliver endnu større.
 • Kontakt dit forsikringsselskab hurtigst muligt, så du kan få hjælp til at håndtere skaden.
 • Ifør dig langskaftede gummihandsker og gummistøvler, hvis oversvømmelsen skyldes opstigende eller indtrængende kloakvand - eller hvis du er i tvivl om, hvor vandet kommer fra. Undgå kontakt med vandet med hud, øjne og mund.
 • Har du en dykpumpe, så sæt den til med det samme.
 • Forsøg så vidt muligt at redde dine ting op fra de rum i bygningen, der er berørt af oversvømmelsen. Tag det vigtigste først.
 • Prøv om du kan stoppe eller begrænse det indtrængende vand med for eksempel sandsække, håndklæder eller lignende.
 • Sørg for god udluftning, mens du rydder op.
 • Smid ikke beskadigede ejendele eller inventar væk, før dit forsikringsselskab har opgjort skaderne.
 • Vær opmærksom på, om elinstallationer såsom stikkontakter og lignende har taget skade af vandet.
 • Tag billeder og/eller video af vandskaderne, som du kan sende til dit forsikringsselskab.
 • Gå i bad og vask dig grundigt, når du er færdig med oprydningen. Det tøj, du har haft på under oprydningen, skal efterfølgende vaskes ved høj temperatur, helst over 80 grader, eller smides ud i en lukket plastpose. Gummistøvler og handsker bør kasseres.
 • Når du har fået tingene ud af den oversvømmede bygning, skal de berørte rum rengøres og tømmes for vand. Hvis oversvømmelsen skyldes opstigende eller indtrængende kloakvand, bør du overlade selve rengøringen til professionelle.
 • Når vandet er fjernet, skal rummene udtørres. Luft ud med gennemtræk og anskaf eventuelt en affugter. Skru ikke op for varmen, da det fremmer vækst af skimmel i våde materialer.
 • Bliver du syg med influenzalignende symptomer efter kontakt med kloakvand, bør du kontakte lægen straks.

Kilde: Tryg

Sådan forebygges opstigende kloakvand

Opstigende kloakvand kan forebygges ved at installere tilbageløbsstop, højtvandslukke eller pumpebrønd, lyder det fra Tryg.

Det sikrer dig dog ikke mod, at kloakvand trænger ind i bygningen udefra, hvis det lokale kloaknet overbelastes og forårsager oversvømmelser af omgivelserne.

Vær derfor også opmærksom, hvis fortov, veje og stier med mere er blevet oversvømmet. Det kan være opstigende spildevand fra kloakken, og hverken børn eller voksne bør opholde sig i vandet.

Sommerhalvåret har flest skybrud

Højsæsonen for skybrud er i sommerhalvåret fra maj til og med september, hvor atmosfæren kan indeholde store mængder vanddamp. Men skybrud kan faktisk ske hele året, selvom de er meget sjældne i vinterhalvåret.

Hvert år er der gennemsnitligt 22 dage, hvor der et eller andet sted i Danmark forekommer skybrud. Med 7,1 dage i snit er der flest dage med skybrud i august, skarpt forfulgt af juli med 5,2 dage.

Sådan er du forsikringsdækket

Ifølge Forsikring og Pension, er der som hovedregel forsikringsdækning ved mere end 40 millimeter regn i løbet af 24 timer eller mere end 15 millimeter på 30 minutter.

Tryg fortæller endvidere, at der kan være forskel på forsikringsselskaberne. Nogle forsikringsselskaber dækker også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 millimeter på et døgn.