Vejr

Derfor kan turen i havet være 10 grader koldere i disse dage

Både resten af lørdag og søndag kan havtemperaturen nogle steder være helt nede på 10 grader - og det er der en god forklaring på.

De første 11 dage af juni har i overvejende grad budt på til tider ganske varmt sommervejr med masser af sol og rolige vindforhold.

Den igangværende weekend oplever vi dog et kortvarigt intermezzo, hvor det er køligere og markant mere blæsende.

Det mærker man ikke kun på temperaturerne i luften, der lørdag og søndag topper i underkanten af 20 grader. Man mærker det også, hvis en tur i bølgen blå er fristende.

De seneste mange dage har det relativt rolige vejr kombineret med masser af sol, fået temperaturerne i de øverste vandlag i vores farvande til at stige.

Især ved lavvandede kystområder har temperaturerne været i nærheden af 20 grader, men det er der allerede lørdag blevet lavet godt og grundigt om på flere steder.

Lørdag eftermiddag er vandtemperaturen nogle steder nede på 12 grader, og i løbet af det næste døgn kan man ligefrem opleve, at man får et veritabelt kuldechok, hvor temperaturerne i havet langs nogle af vores kyster kan komme ned på cirka 10 grader.

Koldt vand kommer op

Årsagen til de markant faldende havtemperaturer visse steder langs de danske kyster i weekenden skyldes først og fremmest den kraftige blæst.

Det varme overfladevand driver væk fra kyster med fralandsvind, hvilket i disse dage er østvendte kyster, og det varme overfladevand, der er drevet væk fra kysterne, bliver erstattet af vand fra større dybder, der er betydeligt koldere.

Fænomenet kaldes upwelling, og kan på få timer få temperaturen ved kyster til at falde ganske betragteligt. På dansk kan man oversætte fænomenet til 'opstigning af det kolde vand' eller 'omvæltning' af vandsøjlen.

Det er især først på sommeren, at der er stor temperaturforskel mellem overfladevandet, og vandet i større dybde. Det er derfor også på denne tid af sommeren, at man kan opleve de største temperaturændringer i vandtemperaturen på kort tid.

Samtidig kan vandet fra større dybde også bringe gopler med op til overfladen, så man risikerer at møde brandmænd ved kysten. Derimod er vandet fortsat lunt ved kyster med pålandsvind, hvor det varme overfladevand er.

I verdenshavene spiller upwelling en vigtig rolle for økosystemer. Især langs den sydamerikanske vestkyst bringer mere eller mindre konstant upwelling køligt og næringsrigt vand op til overfladen til stor vigtighed for dyrelivet i området.