Vejr

Her kan du bade i 19 grader varmt vand

Snart behøver badeturen ikke længere at være en kold fornøjelse.

Når gennemsnittet af TV 2 VEJRETs badevandsmålinger kommer op på 19 grader, kalder vi det en officiel badedag. Lokale badedage er en ikke helt så officiel betegnelse, men…

Det er alligevel værd at notere, når lokale målinger begynder at komme over den magiske grænse.

TV 2 VEJRETs badevandsmålinger følger skolernes sommerferie, så i denne artikel skeler vi til målingerne hos kollegaerne ved Danmarks Meteorologisk Institut (DMI).

DMI’s målinger viste denne fredag middag 19,1 grader i Randers Fjord, og dermed er den lokale badedag reelt i hus.

Andre steder lægger sig tæt op ad Randers, og det er måske kun et spørgsmål om få timers sol, før også de krydser 19 grader.

I Roskilde Fjord er der i skrivende stund 18,9 grader.

Vandtemperaturen kommer typisk højest op i lavvandede fjorde uden stor udskiftning i vandet.

Kigger vi på Hanstholm, hvor Vesterhavet hele tiden fører nyt koldt vand ind til kysten, står badevandstermometret på bare 10,9 grader.

Det store hav holder på kulden

I Tejn på Bornholm holder Østersøen temperaturen nede på 11,9 grader.

I de indre farvande i øvrigt ligger vi på 14-17 grader lige nu.

TV 2 VEJRET har sat grænsen for en badedag ved 19 grader, da det er her, de fleste begynder at opfatte vandet som behageligt.

I badevand gør få grader en enorm forskel. Om det er 17 eller 19 grader, vil for de fleste afgøre, om der bliver tale om et hurtigt dyp eller en lang badetur.

0,5 grad varmere om dagen

Generelt siger tommelfingerreglen, at en god sommerdag med masser af sol giver 0,5 grad varmere badevandet.

Det er ikke så meget dagens temperatur, der er afgørende, men mængden af sol.

Solen giver mest energi ved sommersolhverv. Der er indstrålingen mest direkte og dermed mest koncentreret.

Topper først når solen er aftaget

Grunden til, at både vand og land generelt bliver varmere efter sommersolhverv og ikke præcis, når solen topper sidst i juni, er, at både havet og omgivelserne omkring os fortsat ophober varme et stykke tid endnu.

Badevandstemperaturen plejer derfor først at toppe i løbet af august.

Det modsatte gør sig selvfølgelig gældende ved vintersolhverv. Her bliver det også koldere, selvom solen gradvist begynder at give mere energi i januar og februar.

Dermed bliver det også i februar, at de allermest modige vinterbadere hopper i vandet.