Skarp klimagrænse kan overskrides inden for fem år

Der tælles kraftigt ned til en af de negative milepæle i Parisaftalen fra 2015.

Der skrues fortsat op for bluset under vores klima. I en ny undersøgelse fra den internationale meteorolog-organisation WMO fordobles sandsynligheden for, at Verden mindst ét år rammer det nedre mål for Parisaftalen inden udgangen af 2025.

Nu sættes sandsynligheden til 40 procent mod 20 procent i en tilsvarende beregning fra sidste år.

Ifølge Leon Hermanson fra UK Met Center, der har været med til at lave undersøgelsen, skyldes den øgede sandsynlighed, at beregningsmodellerne er blevet bedre.

- Der er faktisk mere opvarmning over polarregionerne, end vi troede, siger han og fortsætter:

- Det er en påmindelse om, at vi skal sætte kraftigt ind.

Den danske klimaprofessor og medforfatter til flere af FN’s klimarapporter, Sebastian Mernild, kalder det en bekymrende tendens, men han er ikke overrasket over tallene.

- Det er jo, hvad vi kunne forvente. Pilen peger i en bestemt retning. Det bliver mere og mere ekstremt, også på kortere tid, siger han.

Sebastian Mernild kigger også mod de kolde egne, når tallene skal forklares.

- I Arktis har vi set en tredobling af temperaturen i forhold til den globale middeltemperatur, siger han.

Verden aftalte temperaturgrænser

I Parisaftalen fra 2015 blev det besluttet, at Verden skulle holde sig inden for 1,5 til 2 graders temperaturstigning i forhold til før industrialiseringen. Temperaturen skal her ses som et gennemsnit over 30 år.

Og der er grænsen på 1,5 graders, WMO forventer kan blive brudt i mindst ét år.

Verden er allerede nu 1,2 grader varmere end før industrialiseringen, og dermed kræver det kun et relativt lille udsving, hvis et enkelt år skal nå op på 1,5 grader.

WMO’s undersøgelse sætter derudover sandsynligheden for, at vi får endnu et rekordvarmt år inden udgangen af 2025 til 90 procent.