Vejr

Lavtryk på vej mod Danmark kan blive det kraftigste i maj i 24 år

Lufttrykket ventes at blive usædvanlig lavt for årstiden tirsdag aften i Danmark.

Maj er begyndt med ustadigt vejr, og tirsdag til onsdag skal et usædvanlig kraftigt lavtryk passere Danmark fra vest med regn og rusk.

Prognoser viser, at lavtrykket ventes at udvikles så meget, at lufttrykket tirsdag aften og natten til onsdag kan nå ned på værdier omkring 982 til 983 hektopascal.

Det er et lufttryk, der typisk kun ses i forbindelse med relativt kraftige lavtryk i vinterhalvåret, og som kun ses meget sjældent så langt inde i sommerhalvåret.

Skulle lavtrykket blive ligeså kraftigt som prognoserne relativt enstemmigt viser, så skal vi 24 år tilbage for at finde et kraftigere lavtryk i maj.

Dengang i 1997 nåede lufttrykket ned på 981,3 hektopascal i Skagen 6. maj.

Prognose for lufttryk og vind over Danmark tirsdag aften klokken 20. Lufttrykket kan i den nordlige del af Jylland falde til 982 hektopascal, hvilket vil være den laveste værdi i maj i 24 år.

Tager til på vej mod Danmark

I forbindelse med lavtrykspassagen tirsdag til onsdag vil vinden tiltage og give op til kuling i dele af landet med vindstød nær stormstyrke, mens der kommer udbredt regn til hele landet.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Det lavtryk, der har kurs mod Danmark, befinder sig mandag morgen nordvest for Irland, hvor det allerede er ved at udvikle sig hurtigt.

På sin vej mod øst - i retning mod os - uddybes lavtrykket yderligere, hvilket betyder, at lufttrykket ved overfladen falder.

Lufttrykket ved jordoverfladen er ikke ensartet og varierer fra sted til sted og fra et tidspunkt til et andet. Områder, hvor lufttrykket er lavere end omgivelserne, benævnes som et lavtryk, mens områder, hvor lufttrykket er højere end omgivelserne benævnes som et højtryk.

Jo mere lufttrykket i et lav- eller højtryk skiller sig ud fra omgivelserne, jo kraftigere er tryksystemet.

I tilfældet med lavtryk betyder det, at et lavere tryk i lavtrykket som hovedregel er ensbetydende med et kraftigere lavtryk, der typisk også vil give kraftigere blæst og mere nedbør.

Fjerde-laveste lufttryk siden 1842

Hvis lavtrykket tirsdag når en dybde, så trykket ved overfladen når de forventede cirka 982 hektopascal, vil det desuden være det fjerde-laveste lufttryk målt i maj i Danmark siden 1842.

Det laveste lufttryk målt i Danmark i maj er 971,1 hektopascal målt 11. maj 1898 på Fanø under en regulær maj-storm.