Vedvarende energi trodser corona og stiger med rekordfart

Sidste år steg verdens kapacitet inden for vind-, vand- og solenergi med nok energi til at dække 260 millioner husstande.

Vinden blæser i den rigtige retning, når det gælder grønne strømkilder som erstatning for de fossile kilder som olie, kul og gas.

Ifølge nye tal fra det internationale agentur for vedvarende energi IRENA har udvidelsen i 2020 trods corona overgået alle forventninger samt slået alle tidligere rekorder.

Sidste år blev der tilføjet mere end 260 gigawatts ny kapacitet, hvilket er 50 procent mere end stigningen i 2019.

260 gigawatt er nok til at dække 260 millioner europæiske husstandes behov.

Det er særligt Kina, Europa og USA, der fører an i klimakampen, når det drejer sig om energiforsyning.

Kina stod for 136 af de 260 gigawatt, mens Europa stod for 34 og USA for 29.

Verdens samlede vedvarende energi svarede ved årsskiftet til 2799 gigawatt.

IRENAs årlige opgørelse viser, at mere end 80 procent af udvidelsen sidste år var vedvarende energi.

91 procent af den nye vedvarende energi er sol- og vindenergi.

På verdensplan er det dog stadig vandkraft, der er den største vedvarende kilde.

Vandkraft udgør 1211 gigawatt af verdens samlede kapacitet, mens vindenergi udgør 733 gigawatt og solenergi 714.

Stigningen i den vedvarende energi er dog ikke ensbetydende med, at der ikke også bygges nye kraftværker med fossil energi. Her er stigningen dog aftagende.

Hvor der i 2019 blev tilført 64 gigawatt fossil kapacitet, er stigningen kun 60 gigawatt i 2020.

Frem til 2011 blev der hvert år tilført mere fossil kapacitet end vedvarende. Men i 2012 skar de to kurver hinanden.

Siden da har stigningen i fossil kapacitet bortset fra et enkelt år været nedadgående … og mindre end stigningen i den vedvarende energi.