Det vilde vejr

Der er nu en halv gang mere CO2 i luften end før industrialiseringen

Det har stor betydning for den globale opvarmning, som måske kan blive langt højere end det man politisk vil forsøge at forhindre.

Det tiltrak sig stor opmærksomhed, da CO2-indholdet tilbage i 2014 for første gang kom op over 400 ppm (parts per million).

Nu er gennemsnitsmålingerne for hele marts nået op på 418 ppm, og den 3. april nåede man for første gang over 420 ppm.

De 418 ppm er interessante, fordi målingerne er halvvejs mod en fordobling af det præindustrielle niveau. På trods af covid-19 og grøn omstilling, så er udledningen af CO2 fortsat stor, og atmosfærens CO2-indhold stiger med 2 til 3 ppm per år.

Atmosfærens indhold af CO2 varierer både dagligt og efter årstiden, og det topper som regel i maj. Det gør det kun endnu mere spektakulært, at indholdet i marts 2021 er nået over en halv gang niveauet før industrialiseringen. Det er vurderet, at niveauet før industrialisereingen var på cirka 278 ppm.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren måles på et observatorium i 3.400 meters højde på vulkanen Mauna Loa på Hawaii. Her er der målt siden 1959, hvor man målte 316 ppm, og det er steget hvert år lige siden.

CO2-indholdet og temperaturen er stærkt stigende

Der er stor enighed i klimavidenskaben om, at et forøget indhold af CO2 i atmosfæren afspejler sig i en stigende global temperatur. Nedenstående grafik viser en kurve for CO2 indholdet, og sammenholder det med den globale middeltemperatur (vist med søjler).

Nogle beregninger peger på, at en fordobling af CO2 indholdet kan ske før år 2060. Det har stor betydning for den globale opvarmning, som måske kan blive langt højere, end det man politisk vil forsøge at forhindre.

Paris-aftalen har svære vilkår for at lykkes

Sidste år trådte Paris-aftalen i kraft, der i 2015 blev underskrevet af 195 lande. Aftalen forpligter landene til at stræbe efter en temperaturstigning på kun 1,5 grader, og modvirke en global temperaturstigning på under 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Studier fra NASA udgivet i 2020 afviser en så lille global opvarmning, og forventer i stedet en opvarmning på mellem 2,3 og 4,5 grader celsius.

Man har politisk brugt 2 grader som en slags tærskelværdi, hvorefter konsekvenserne af den globale opvarmning bliver for stor. Opvarmning over 2 grader har stor betydning for dyreliv, issmeltning, vandstandsstigninger, oversvømmelser, ændring af vejrmønstre med mere.