Vejr

Polarlavtryk nord for Norge styrer slagets gang i Danmark

Det vinterlige forårsvejr over landet skyldes et polarlavtryk nord for Norge, der transporterer luften fra Nordpolen til Danmark.

De seneste dage er byger i en lind strøm kommet ind over landet fra Nordsøen. På satellitbilleder kan man se, at bygerne har sin oprindelse i Norskehavet.

Cirkulationen af et polarlavtryk øst for Norskehavet sørger netop for, at bygerne driver mod sydøst til Nordsøen og Danmark.

På nedenstående satellitbillede er et udsnit af polarlavtrykket ved det nordlige Norge vist. I den hvide ring kan man se selve lavtrykscirkulationen, der danner en smuk hvirvel. Til venstre i billedet kan de byger, der har retning mod blandt andet Danmark, observeres.

Et skoleeksempel på et polart lavtryk nord for Norge. Ved pilen ses de byger, der i en lind strøm driver mod Nordsøen.

For lavtryk gælder det, at vinden roterer mod uret om et lavtryk. Netop derfor er strømningen, som bygerne befinder sig i, mod sydøst.

En speciel type lavtryk

Normalt dannes lavtryk på grænsen mellem varm luft i syd og kold luft i nord. Polarlavtryk derimod er en speciel type lavtryk, der dannes langt inde i den kolde luft fra polerne. For at der kan dannes et polarlavtryk kræves det, at den nederste del af atmosfæren er ekstremt kold.

Lige nu er temperaturen i fem kilometers højde omkring minus 40 grader over Skandinavien, hvilket er koldt for årstiden. Når den kolde polarluft bevæger sig hen over hav, kan der opstå kraftige byger. I disse byger kan der, under de rette omstændigheder, dannes et polarlavtryk.

Temperaturen i fem kilometers højde er for tiden rigtigt koldt hen over Skandinavien

Kendetegn for polarlavtryk er, at de er ret små og kan medføre voldsomt vejr med blæst af stormstyrke. Samtidigt kan der falde en del nedbør fra disse lavtryk, der for det meste er sne. Undertiden kaldes polarlavtryk for Polarhavets tropiske orkaner.

Som det kan ses her, så giver polarlavtrykket kraftige vindstød af stormstyrke i et bælte, der strækker sig fra Grønlandshavet til Norskehavet.

Engang imellem kan et polarlavtryk forvilde sig til Danmark, men det er ikke noget, der sker særligt ofte, da disse typer lavtryk oftest ses langt mod nord.

De kommende dage skal et nyt lavtrykssystem tage over. Dermed sættes den nordvestlige strømning for en stund på pause.