Vejr

Nye europæiske varmerekorder for marts

Både syd og nord for Danmark er der slået nye varmerekorder for marts.

Det skønne forårsvejr, vi oplever i Danmark, præger også store dele af Europa – blandt andet vores nabolande. Syd for Danmark er det endda mere sommer end forår netop nu.

I Østrig slog 29 målestationer ny rekord for marts. I Wolkesdorf vest for Wien nåede temperaturen over 25 grader. I Flere af Østrigs nabolande kom man også et stykke over 25 grader, men også i det nordlige Europa er varmen usædvanlig.

I lande som Holland og Belgien nåede man også tæt på de 25 grader, som vi i Danmark definerer som en meteorologisk sommerdag.

Varme dale med 20 grader i Sydnorge

I Norge nåede man op over 20 grader i Lier, og man var også tæt på 20 grader flere andre steder i Sydnorge. Norge havde nogenlunde den samme luft som Danmark, men på grund af fjeldene kom temperaturen højere op.

Fjeldene giver til dels læ, men giver i høj grad også varme med den såkaldte føhneffekt. Tør luft, der bevæger sig ned af en fjeldside, bliver varmet op, i takt med at luften bevæger sig ned i et område med højere tryk. Det er blandt andet også derfor, at ventilen varmes op, når man pumper sin cykel.

Lokale varmerekorder i Sverige

I Sverige er varmerekorden for marts 22,2 grader og helt tilbage fra 1968. Den var ikke under angreb tirsdag, men flere lokale varmerekorder blev slået.

I Harstena målte man 19,7 grader, hvilket slog den gamle rekord fra 2017 med 1,2 grader. Norrköping, 125 kilometer sydvest for Stockholm, målte 19,3 grader, hvilket er 0,7 grader varmere end den tidligere varmerekord fra 1973.

Varmen er på retur

Varmen i Nordeuropa er ved at kulminere, og allerede i nat vil en koldfront passere ned gennem Danmark med meget koldere vejr til følge.

Ovenstående grafik viser, at temperaturen falder knap 10 grader i Danmark. De følgende dage trækker koldfronten længere mod syd, og fra lørdag vælter det ned med sne i Østrig.