Vejr

Traner på træk kan nu ses fra Danmark

TV 2 Vejret har været på tranejagt og har sammen med en ornitolog kastet lys over tranernes færden.

Fra midten af marts til midten af april er der højsæson for traner i Danmark. Et smukt og imponerende syn er det, når de store fugle i flokke trækker ind over landet, mener pensionist og ornitolog Carsten Birket Andersen.

- Tranen er en stor og flot fugl med en meget speciel trompeterende og kurrende lyd, siger han.

Med sine lange ben og lange hals kan den sende tankerne hen på storken, når den kommer flyvende med sin udstrakte hals og ben. Tranen har en grå fjerdragt med sorte vingefjer og en rød plet på hovedet.

For Carsten Birket Andersen er tranen et ægte forårstegn, der giver håb om sommerens snarlige kommen.

En lang rejse

Tranerne begynder deres lange rejse i Spanien. Her har de henover vinteren opholdt sig for at få varme og føde. Føden kan variere lige fra insekter til kartofler.

Når det bliver forår, er det tid for tranen at søge mod det nordøstlige Europa, hvor de store fugle har deres ynglepladser. Flere tusinde kilometer tilbagelægges på deres vej fra Spanien og helt op til Finland og Sibirien. Til efteråret går det den modsatte vej.

Undervejs på deres rute trækker fuglene forbi Danmark, hvor der i det tidlige forår er gode muligheder for at se de flotte fugle.

Vejr og vind spiller en afgørende rolle

Efter at have fløjet gennem Frankrig og Tyskland når tranerne en af deres vigtigste rastepladser på sin vej op gennem Europa: et lavvandet område ved Rygen i Nordtyskland. Her har fuglene gode muligheder for at tanke ny energi, inden de fortsætter deres lange rejse.

Fuglenes bane forbi Danmark bestemmes hovedsageligt af vindforholdene. Er der vestenvind, vil tranerne blive blæst ind over Østersøen, og deres rute vil være mere direkte på deres vej til Kristianstad.

Er der derimod østenvind, vil tranerne drive mod vest med vinden. Dermed opstår der gode muligheder for at se traner over Danmark.

Under disse forhold begynder fuglene typisk om morgenen i Rygen. Hen ad eftermiddagen når fuglene deres næste samlingspunkt, Hellebæk Kohave i Nordsjælland lidt uden for Helsingør.

Hellebæk Kohave er et skovområde med enge og moser, hvor fuglene kan samles, inden de fortsætter deres rejse ind over Øresund til Sverige.

Solrigt vejr er tranevejr

De store trækfugle er mest til solrigt vejr - og det er der en helt særlig meteorologisk grund til.

Om foråret har solen fået så meget magt, at jordoverfladen bliver varmet op. Varm luft er lettere end kold luft, hvilket betyder, at den varme luft ved overfladen stiger til vejrs.

Netop det fænomen bruger fuglene til at sætte i gang. De bliver så at sige fragtet op i luften, hvor de kan folde deres store vinger ud og dermed nærmest drive med vinden.

Flere tusinde traner flokkedes

Sidste år oplevede Carsten Birket Andersen sammen med andre ornitologer en ny rekord for antallet af traner ved Hellebæk Kohave. 7500 traner blev der registreret fra midten af marts til midten af april, hvoraf man på blot en enkelt dag talte op imod 2000 traner.

Der er registreret traner ved Hellebæk i 40 år. I gennemsnit tælles der omkring 1500 traner hver sæson, så det må siges at være et pænt antal, der blev opgjort sidste år. Carsten Birket Andersen fortæller ydermere, at antallet af traner i Danmark er i fremgang.

I det sydlige Sverige er der to centrale samlingssteder. Det ene ligger i Pulken, et naturreservat 15-20 kilometer syd for Kristianstad. Her samles omkring 7000 traner hvert år.

Lidt længere mod nord ligger søen Hornborgasjøn, nordøst for Gøteborg. Her kan man i starten af april være så heldig at se op til cirka 27.000 traner på én dag.

For Carsten Birket Andersen er tranerne ikke bare en fascination. Det er en hobby, som han har dyrket i mange år.

I næsten 40 år har han interesseret sig for fugle. I starten var det knopsvanen, men sidenhen blev det tranen, han faldt for, fortæller Carsten Birket Andersen til TV 2 Vejret.

Ud over Hellebæk har tranen også ynglesteder i Jylland og på Bornholm, hvor der også er muligheder for at komme ud at se til den fantastiske fugl.