Vejr

Nordtyskland ramt af storm

Vindstød af orkanstyrke blev flere steder målt i det nordlige og centrale Tyskland.

Torsdagens blæsevejr gav flere steder i Danmark vindstød af stormstyrke. Højeste vindstød blev 28,3 meter pr. sekund ved Skagen Fyr.

I Tyskland udviklede lavtrykket sig til en regulær storm med navnet Klaus.

De kraftigste vindstød blev målt langs den nordvestlige Nordsøkyst, hvor topscoreren blev fyrtårnet Alte Weser i Nordsøen med 36 meter per sekund.

Registrerede vindstød i Tyskland i løbet af torsdag d. 11. marts 2021.

Også syd for den dansk/tyske grænse ved et fyrtårn ud for Kiel blev der målt orkanvindstød på 36 meter per sekund. Her blev i øvrigt også registreret fuld storm i middelvinden med 28 meter per sekund.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Lavtrykket havde sin oprindelse ude i Nordsøen, hvor det under uddybning drev ind over Nordtyskland. Havde lavtryksbanen været en smule nordligere, så havde Danmark haft sin første storm i næsten et år.

Stormen gav udfordringer mange steder i Tyskland med væltede træer og væltede lastbiler.

Væltede lastbiler var ikke et særsyn.

Bølger på Nordsøen i forbindelse med stormen Klaus.