Vejr

Helt unormal februar blev næsten normal

Februar blev både usædvanlig kold og usædvanlig varm, men i gennemsnit meget normal.

Der blev brug for forskelligt tøj i februar i år. Midt på måneden var der streng frost, og temperaturen faldt ned under -20 grader. En uge senere begyndte en varmebølge, som kulminerede med forårsvejr, og over 15 graders varme. Begge dele var usædvanlige.

Februar 2021 i tal sammenlignet med det normale vejr i februar.

Kold første halvdel af februar med dybfryser-temperatur.

Gennemsnitstemperaturen for februars første 14 dage endte på -4,2 grader, og alle tre nætter fra 12. til 14. februar blev der målt temperaturer under -18 grader, som svarer til kulden i en dybfryser. Den 12. februar om morgenen blev der målt -20,7 grader i Horsens, hvilket er den laveste målte temperatur i Danmark i ni år.

Vintervejr med snedække over det meste af Danmark den 12. februar 2021.

Forårsvarme i februars sidste uge slog varmerekord

Sidste halvdel af februar var varm, og især den sidste uge bød på rigtigt forårsvejr. Forårsvarmen kulminerede den 25. februar med 15,1 grader, men allerede tre dage tidligere havde man målt 15,0 grader. Det er første gang, man nogensinde havde målt 15 grader så tidligt på året i Danmark siden 1874.

Hele verden tæt på det normale

Summen af alle februars dage endte på +0,1 grader, og det normale for måneden er 1,5 garder. Februar 2021 er derfor noget tættere på det normale end de sidste par år, som henholdsvis endte på 4,7 grader i 2020 og 4,2 grader i 2019.

Middeltemperatur for verden i februar i forhold til gennemsnittet fra 1991 til 2020. Blå er koldere og rød varmere.

Ovenstående grafik fra Copernicus Climate Change Service er udgivet 8. marts, og viser middeltemperaturen for hele verden i februar sammenlignet med den seneste klimanormal fra 1991 til 2020.

Dele af USA og Rusland har været noget koldere end normalt, men set med det store perspektiv er det meget normalt. Gennemsnittet for hele verden er sølle 0,06 grader over det normale.

Des mindre områder man kigger på, des større kan variationerne blive. Europa som helhed har kun haft en februar, der er 0,2 grader varmere end normalen, men der gemmer sig nogle voldsomme temperaturudsving igennem måneden.

Temperaturen steg med over 40 grader på en uge i det centrale Tyskland

I Göttingen i det centrale Tyskland målte man -23,8 grader den 14. februar, og en uge senere målte samme station +18,1 grader. Det er en temperaturstigning på 41,9 grader, hvilket er ny rekord.

Denne usædvanlige opvarmning oplevede man i store dele af Europa, hvor det også blev til nye varmerekorder flere steder. I Slovenien og Kroatien nåede temperaturen op over 25 grader, hvilket vi i Danmark kalder en meteorologisk sommerdag. Disse "sommerdage" kom også kort efter man havde oplevet frost og vintervejr.