Vores jord

Golfstrømmen er på det svageste niveau i 1000 år

Svækkelsen af Golfstrømmen kan betyde mere ekstremt vejr i Europa.

Klimaet i vores del af verden er i høj grad afhængig af Golfstrømmen, der som en varmepumpe henter varmt vand op fra syd og sender koldt vand tilbage igen.

En ny videnskabelig undersøgelse Potsdam Institute for Climate Impact Research viser imidlertid, at strømmen er svækket. Faktisk er den nu svagere, end den har været i mindst 1000 år.

- Vores studie viser, at Golfstrømmen har været relativt stabil indtil slutningen af det 19 århundrede, lyder det i en udtalelse fra en af forskerne bag undersøgelsen, Stefan Rahmstorf, på instituttets hjemmeside.

Undersøgelsen, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience, peger på, at svækkelsen af Golfstrømmen har haft et hidtil uset omfang fra midten af det 20. århundrede og frem, og at det dermed formentlig kan tilskrives menneskelige aktiviteter.

Konklusionen er, at Golfstrømmen er svækket med 15 procent, og at den kan blive svækket med op mod 45 procent frem mod 2100, hvis den globale opvarmning fortsætter.

Vil fortsætte på lavere blus

Forskerne mener dog ikke, at Golfstrømmen i første omgang vil nå et punkt, hvor den bliver ustabil og måske bryder fuldstændig sammen.

Stefan Rahmstorf forklarer, at Golfstrømmen nu flytter næsten 20 millioner kubikmeter vand i sekundet. Hvis man forestiller sig strømmen som en enorm flod i havet, er det tale om en flod hundrede gange kraftigere end Amazonfloden.

Dynamoen bag Golfstrømmen er simpel fysik. Varmt vand er lettere end koldt vand. Ferskvand er lettere end saltvand.

- Golfstrømmen fungerer som et gigantisk transportbånd, der sender varmt overfladevand fra Ækvator mod nord og koldt dybereliggende vand med lavere saltindhold mod syd, siger Stefan Rahmstorf.

Mister sin styrke

Når det så bliver varmere, samtidigt med at der kommer øgede mængder ferskvand ud i havene gennem smeltevand fra Indlandsisen, forstyrres den skrøbelige balance, og den store varmepumpe mister en del af sin kraft.

Svækkelsen af Golfstrømmen kan få konsekvenser for folk på begge sider af Atlanterhavet.

I Europa vil det kunne betyde mere ekstremt vejr i form af voldsommere vintervejr samt mindre nedbør og mulighed for kraftigere hedebølger om sommeren.

I Nordamerika vil en svækket Golfstrøm kunne betyde stigende vandstande langs kysten. Jordens rotation gør, at Golfstrømmen letter havets tryk ind mod land mod vest, og uden den vil vandet kunne stige.

Den lille istid

Golfstrømmen har tidligere været aftaget i styrke. Det skete for eksempel i forbindelse med det, der betegnes den lille istid, der varede frem til omkring 1850.

Forskerne har længe vidst, at Golfstrømmen vil blive påvirket af den globale opvarmning, men der er kun foretaget egentlige målinger siden 2004. Den resterende tidsperiode er kortlagt ud fra blandt andet aflejringer på havbunden og iskerneboringer.