Vejr

Regn ender som snevejr - der kan falde op til fem centimeter

Det er først i løbet af dagen, at nedbøren går over i slud og sne.

Onsdag kan ende med vintervejr mange steder i Danmark, når et lille lavtryk med et tilhørende nedbørsområde skal passere Danmark fra vest.

Radar - nedbør i Danmark lige nu

Se radar for nedbør i hele Danmark i form af regn, sne eller slud. Vores online-vejrkort viser, hvordan nedbøren har bevæget sig de seneste tre timer. Få en prognose for, hvor vejret er på vej hen. 

Se vores nedbørsradar her

I første omgang skal sneglade danskere dog væbne sig lidt med tålmodighed, da nedbøren i tilknytning til lavtrykket i første omgang mest falder som regn og slud.

Klokken 12 vil størstedelen af nedbøren fortsat falde som regn eller slud.

Onsdag morgen er det allerede begyndt at regne flere steder i Jylland, og der er også steder, hvor nedbøren falder i form af slud.

Længere østpå i landet er det fortsat tørvejr med temperaturer lige omkring frysepunktet.

Regnen bliver til sne mange steder

På 'bagsiden' af lavtrykket blæser koldere luft ned over Danmark fra nord og nordøst. Det medfører, at nedbøren i dagens løb vil skifte form de fleste steder. I takt med at temperaturen falder, vil en større del af nedbøren falde som sne, der kan lægge sig på overflader.

I løbet af eftermiddagen går en større del af nedbøren over i sne, mens temperaturen falder.

Der er dog fortsat ganske store usikkerhedsmomenter forbundet med dagens vejrudvikling. Usikkerhederne består primært i, hvornår nedbørstypen skifter fra regn til sne, hvor meget af sneen der vil lægge sig på jorden, samt hvor i landet der samlet set kan få mest sne, når dagen er omme.

De fleste steder vil temperaturen, når nedbøren sætter ind, befinde sig på et par graders varme, hvorefter temperaturen vil falde til omkring - eller lige under - frysepunktet sidst på dagen, når vinden går om i nord.

Onsdag aften vil størsteparten af nedbøren falde som sne, der kan lægge sig på jorden.

Der er dog flere faktorer, der spiller ind, når det skal vurderes, hvor hurtigt sneen kan begynde at lægge sig på jorden.

Blandt andet er det afgørende, hvor varmt det har været, før temperaturen begynder at falde, samt hvor meget regn der er faldet. Sne, der falder i vand, vil til at starte med smelte, og det vil tage længere tid at etablere et snedække.

Derudover vil nedbøren også hurtigere gå over i sne, hvis man bor højere i terrænet, da temperaturen som hovedregel falder med højden.

Én blandt flere vejrprognosers bud på snemængder frem til torsdag morgen.

Samlet set viser modellerne, at der kan falde op mod fem centimeter sne de steder, hvor der kommer mest. Til gengæld er det fortsat svært at vurdere, hvor de steder mere præcist er.

Der er dog en tendens til, at de største snemængder kan forventes i et bånd centralt gennem landet fra Midtjylland mod øst til Sjælland. Men igen er det usikkert - og man skal forvente, at der kan være ganske store lokale forskelle.

Over den østlige del af landet vil det sne frem til først på natten, hvorefter det klarer op. De steder, hvor der falder sne, kan sneen måske blive liggende de næste par dage. Det afhænger af, hvor koldt det bliver de kommende dage, men flere prognoser peger på, at temperaturen vil holde sig lige omkring frysepunktet - også i dagtimerne.