Vores jord

Farlig drivhusgas pibler ud af havbunden

Store mængder metan fundet på vej ud i atmosfæren fra havet ud for det østlige Sibirien.  

På bunden af Det Arktiske Hav ved det østlige Sibirien, er der begyndt at udsive store mængder metan. Det skriver The Guardian.

Metan er en drivhusgas langt kraftigere end CO2.

Den sivende metangas i havbunden er observeret af et internationalt forskerhold på 60 personer på det russiske skib Akademik Keldysh.

Udsivningen er tilsyneladende udløst af stigende temperaturer i havstrømmene i Atlanterhavet.

I de permanent frosne egne af jorden er der store depoter af frossen metan. Det frigives så i takt med, at egnene bliver varmere, og jorden tør op.

Og i de arktiske egne går opvarmningen hurtigt.

I første halvår af 2020 har det i Sibirien i gennemsnit været fem grader varmere end normalt.

Optøningen og frigivelsen af metan er en af den globale opvarmnings selvforstærkende processer.

Den frosne jord varmes op og frigiver dermed metan. Det betyder, at mere jord varmes op, hvorved der frigives endnu mere metan, og sådan fortsætter det med at accelerere.

Ifølge USA’s geologiske institut udgør en destabilisering af gasserne i de arktiske områder et ud af de fire af mest alvorlige scenarier, der kan udløse pludselige klimaforandringer.

Et "tipping point"

Et voldsomt udslip af frossen metangas kan være et klimamæssigt balancepunkt, hvor der ikke vil være nogen vej tilbage.

Havbunden rummer enorme mængder metan, og forskerne har observeret udsivning helt ned i 350 meters dybe.

I 300 meters dybde har forskerne fundet en koncentration 400 gange højere, end hvis systemet havde været i naturlig balance.

Netop udslip af metangas fra havbunden har været et usikkert punkt i forhold til beregning den fremtidige globale opvarmning i klimamodellerne.

En ustoppelig proces

Forskerne siger til The Guardian, at gassen i havbunden kan få alvorlige konsekvenser for klimaet på længere sigt. På kort sigt vil det næppe få nogen stor indvirkning, men der er tale om proces, der er sat i gang, og som næppe kan stoppes igen.

Dermed kan det også få betydning i løbet af de kommende årtier, hvor metanen vil sive videre, mens vi mennesker forsøger at mindske udledningen af drivhusgasserne.

Metangassen siver ud af havbunden som små bobler, der i vid udstrækning igen optages af havvandet. Men forskerne kan konstatere, at der er mellem fire og otte gange så meget metan, som der burde være ved overfladen, og det metan undslipper til atmosfæren.

Forskerne understreger, at der er tale om foreløbige observationer. Den endelige undersøgelse vil først blive frigivet, når den er fagfællebedømt og publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.