Vejr

Nyt tropisk uvejr – orkansæsonen 2020 slår alle rekorder

Med den subtropiske storm Theta er vi oppe på 29 tropiske uvejr i en sæson, hvilket aldrig er set før.

Allerede inden den tropiske orkan Eta er løjet af, er der dannet et nyt tropisk uvejr over Atlanterhavet. Det oplyser det amerikanske orkanvarslingscenter NHC.

Det subtropiske storm Theta er årets 29. navngivne uvejr i sæsonen, der dermed er den mest omfangsrige målt nogensinde.

Det er første gang siden 1932, at der er to navngivne uvejr over Atlanterhavet samtidigt så sent på året.

Theta truer ikke umiddelbart beboede områder i modsætning til Eta, som over de seneste dage har ramt Mellemamerika og Florida og kostet over 150 mennesker livet.

De tropiske uvejr kommer altid med store mængder nedbør, og det er normalt vandmasserne, der udgør den største trussel for menneskeliv. Jordskred og oversvømmelser er som regel en langt større dræber end vinden.

Orkansæsonen slutter med udgangen af november, men der kan godt forekomme navngivne uvejr senere end det. Dermed er det også langt fra usandsynligt, at 2020 kommer til at slå den hidtidige rekordsæson 2005 med en stor margen.

Selvom 2020 slår 2005 i omfang, havde 2005 dog flere af de allerkraftigste kategori 5-orkaner, som blandt andet Katrina, der oversvømmede New Orleans og kostede 1836 mennesker livet.

Kategori 5 er stort set altødelæggende, og dem var der hele fire af i 2005.

NHC navngiver de tropiske uvejr efter en alfabetiske liste med skiftevis drenge- og pigenavne. Når de løber tør for navne, går de over til at bruge bogstaverne fra det græske alfabet.

Der er 16 bogstaver tilbage af det græske alfabet, så det må antages at holde sæsonen ud.

Navnelisten har ikke alle de latinske bogstaver med, og derfor er der for eksempel ikke et uvejr, der starter med X eller Q. Navnene genbruges, men skiftes ud hvis de er blevet forbundet med en særlig hændelse. Derfor vil navnet Katrina heller aldrig blive genbrugt.

De tropiske uvejr starter som tordenbyger, der alle samler sig og dermed danner kraftige lavtryk over Atlanterhavet. Når de når op på stormstyrke, får de et navn efter den officielle liste. Dernæst kan de tage til i styrke til en orkan og aftage i styrke igen til en storm, men altid under samme navn. Nogle gange kan de svinge frem og tilbage flere gange.

Listen omfatter storme og orkaner, der lever op til definitionen af et tropisk uvejr. Disse kan dog også forekomme uden for den tropiske zone, så kaldes de subtropiske som Theta, men de medtages stadig på den officielle liste.