Vejr

Bornholm ramt af uvejr med oversvømmelser flere steder

Forhøjet vandstand og høje bølger gav oversvømmelser på Nord- og Østbornholm.

Bølgerne nord og øst for Bornholm målte onsdag 4-6 meter.

Uvejret har fået flere læsere og seere til at sende billeder af de voldsomme bølger til TV 2.

Bølger omkring Bornholm er på grund af større vanddybde nær kysterne generelt mere fotogene end andre steder i landet, men også farlige. Her kan du se folk blive skubbet væk af bølger.

Nær havnene ændrer vanddybden sig hurtigt, hvilket får bølgerne til at brække. Bølger, der brækker, har enorme kræfter, og ved Allinge blev sten kastet op på en parkeringsplads.

Ved Allinge og Gudhjem blev der spærret af, da bølgerne slog ind over vejene, Som det fremgår af ovenstående billede er de store bølger, der slår ind over vejene, farlige. Man kan risikere at blive ramt af en sten eller blive trukket med bølgen ud i havet.

Vandstand toppede omkring 70 centimeter og bølger oversvømmede områder

Mens man ved Gedser på Falster målte 126 centimeter forhøjet vandstand, nåede målestationerne i Tejn og Rønne kun op omkring 70 centimeter over daglig vande.

Til gengæld slog bølgerne ovenpå den forhøjede vandstand over veje, havne og kyster.

Bornholm kan ikke få samme vandstande, som man får mange andre steder i landet, fordi øen ikke har fjorde, hvor vandet kan stuves. Tværtimod kan vandet - så at sige - løbe rundt om øen.

Den kraftige blæst prægede også andre ting end havet. Der er meldinger om væltede træer flere steder og alle flyafgange er aflyst onsdag aften.